<![CDATA[Ajuntament de Cardedeu - Tauler d'anuncis]]> http://www.cardedeu.cat/public/ Ajuntament de Cardedeu Tue, 19 Feb 2019 17:48:23 +0000 Tue, 19 Feb 2019 17:48:23 +0000 cardedeu@cardedeu.cat(Ajuntament de Cardedeu) cardedeu@cardedeu.cat(Ajuntament de Cardedeu) <![CDATA[Contractació del subministrament de quatre desfibril.ladors externs automàtics (DEA) dels vehicles de la policia de Cardedeu, en la modalitat d'arrendament (renting) (Exp. SG-013/14)]]> Mon, 16 Mar 2015 Thu, 26 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contracte administratiu especial per a la gestió de les pistes de tennis municipals de Cardedeu i local social (Exp. SG-024/2014)]]> Fri, 13 Mar 2015 Fri, 17 Jul 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del servei de manteniment dels camins rurals del terme municipal de Cardedeu (Exp. SG-026/14)]]> Thu, 05 Mar 2015 Thu, 02 Jul 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres d'urbanització del carrer Sant Josep, entre la Diaognal Fiveller i el carrer Montseny mitjançant PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (Exp. SG-020/14)]]> Tue, 17 Feb 2015 Tue, 24 Feb 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Licitació del contracte administratiu especial per a l'explotació del bar-cafeteria del Casal d'Avis i prestació del servei de consergeria. (Exp. SG-002/14)]]> Mon, 29 Dec 2014 Tue, 24 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres de construcció de murs i graderies per la consolidació dels talussos de la Pista Pompeu Fabra mitjançant PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (Exp. SG-022/14)]]> Tue, 09 Dec 2014 Tue, 24 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres d'instal.lació d'enllumenat públic a l'avinguda Rei en Jaume entre els carrers Dr. Barraquer i carrer Paisos Catalans mitjançant PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (Exp. SG-021/14)]]> Tue, 02 Dec 2014 Tue, 24 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres de rehabilitació i reparació de infraestructures i immobles propietat de l'entitat local afectes al servei públic. Cementiri de Cardedeu (Exp. SG-018/14) ]]> Mon, 17 Nov 2014 Tue, 24 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres del canvi del paviment esportiu de la pista del pavelló del Patronat d'Esports de Cardedeu mitjançant PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (Exp. SG-019/14)]]> Mon, 10 Nov 2014 Tue, 24 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres d'ampliació de la vorera del c/ Bellsolà, entre av. Eduard Corbella i el c/Dolors Granés de Cardedeu mitjançant PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (Exp. SG-015/14)]]> Mon, 10 Nov 2014 Tue, 24 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de la concessió administrativa de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del quiosc existent a la plaça Joan Alsina (Exp. SG-016/14)]]> Tue, 21 Oct 2014 Tue, 24 Mar 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del servei d'externalització dels sistemes d'informació al núvol a l'Ajuntament de Cardedeu (Exp. SG-014/14)]]> Fri, 10 Oct 2014 Fri, 17 Jul 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic i ampliació de la vorera Sud del c/ Llinars entre els carrers Arquitecte Gaudí i Matagalls. (Exp. SG-017/14)]]> Thu, 09 Oct 2014 Wed, 17 Dec 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del subministrament de dues motocicletes policials mitjançant arrendament (renting) (Exp. SG-011/14)]]> Mon, 29 Sep 2014 Mon, 02 Feb 2015 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del servei de manteniment de l'arbrat públic de Cardedeu (Exp. SG-007/14)]]> Thu, 07 Aug 2014 Tue, 13 Mar 2018 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Licitació del contracte administratiu especial d'explotació del bar del camp de futbol municipal de Cardedeu (Exp. SG-003/14)]]> Mon, 04 Aug 2014 Wed, 22 Oct 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres de reforma per a la millora energètica i ampliació dels vestidors del camp de fútbol municipal (Exp. SG-009/14)]]> Mon, 04 Aug 2014 Fri, 29 Aug 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del subministrament de contenidors de la fracció resta al municipi de Cardedeu (Exp. SG-008/14)]]> Mon, 04 Aug 2014 Tue, 26 Aug 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres de millora d'asfaltats a diversos carrers del terme municipal de Cardedeu: av. Mare de Deu de Montserrat, av. Montells, c. Dr. Ferran, av. Ferrocarril, ctra. les Aigües (Exp. SG-012/14)]]> Fri, 11 Jul 2014 Wed, 22 Oct 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions semafòriques de Cardedeu (Exp. SG-005/14)]]> Thu, 19 Jun 2014 Wed, 22 Oct 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de control d'aus urbanes del terme municipal de Cardedeu.]]> Mon, 16 Jun 2014 Thu, 26 Jun 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de disseny, maquetació i impressió del butlletí d'informació municipal La Vila.]]> Mon, 16 Jun 2014 Thu, 26 Jun 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei d'atenció al públic per caps de setmana i festius del Museu Arxiu Tomàs Balvey.]]> Mon, 16 Jun 2014 Thu, 26 Jun 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres d'ampliació de la vorera de l'avinguda Can Montells i carrer Turó de la Penya, entre la plaça de Can Montells i el carrer Escultor Llimona.]]> Wed, 26 Mar 2014 Wed, 26 Mar 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del servei de recollida d'animals a la via pública.]]> Tue, 25 Mar 2014 Wed, 26 Mar 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació de les obres de millora dels camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu.]]> Wed, 20 Nov 2013 Wed, 20 Nov 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del servei de control de l'estacionament gratuït d'horari limitat de vehicles de Cardedeu (Zona Vermella).]]> Fri, 30 Aug 2013 Fri, 08 Nov 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de suport a la millora educativa municipal (ESMEC).]]> Tue, 16 Jul 2013 Wed, 20 Nov 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Subministrament de contenidors fracció resta al terme municipal de Cardedeu.]]> Wed, 26 Jun 2013 Wed, 26 Jun 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de l'oficina d'atenció al consumidor (OMIC).]]> Tue, 21 May 2013 Tue, 21 May 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Atorgament d'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en els llocs vacants del mercat setmanal de Cardedeu.]]> Wed, 24 Apr 2013 Tue, 16 Jul 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres d'urbanització de la Diagonal Fiveller i la plaça Marc Viader al municipi de Cardedeu.]]> Wed, 13 Mar 2013 Tue, 18 Jun 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del servei d'administració i atenció als usuaris, dinamització, consergeria i serveis vinculats de l'Institut Municipal de Cultura de Cardedeu.]]> Wed, 27 Feb 2013 Fri, 04 Apr 2014 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contracte de les obres d'arranjament de camins rurals per a la prevenció d'incendis forestals al terme municipal de Cardedeu. "Actuació cofinançada pel FEDER 2007-2013"]]> Mon, 11 Feb 2013 Tue, 12 Feb 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contractació del servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi de Cardedeu.]]> Tue, 27 Nov 2012 Wed, 27 Mar 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Contracte de subministrament, mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra, de dos vehicles (amb equipament inclòs), destinats a la Policia Local.]]> Thu, 18 Oct 2012 Fri, 15 Feb 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei del sistema d'impressió de l'Ajuntament de Cardedeu.]]> Fri, 28 Sep 2012 Fri, 08 Feb 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Concessió administrativa de la gestió del Servei Públic municipal de Neteja Viària i del Servei de Recollida de Trastos Vells i Andròmines en el terme municipal de Cardedeu.]]> Tue, 31 Jul 2012 Tue, 13 Mar 2018 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Concessió administrativa del servei públic del centre de dia "Les Teixidores" de Cardedeu.]]> Thu, 05 Jul 2012 Fri, 08 Feb 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Concessió administrativa del servei públic de l'escola bressol "Can Serra".]]> Tue, 05 Jun 2012 Tue, 07 Aug 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Concessió administrativa del servei públic de l'escola bressol "Els Daus".]]> Tue, 05 Jun 2012 Tue, 07 Aug 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de control de coloms al terme municipal de Cardedeu]]> Thu, 24 May 2012 Fri, 25 May 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Concessió administrativa del servei públic de restaurant musical de la Sala Sarau]]> Tue, 08 May 2012 Fri, 08 Feb 2013 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Gestió del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Cardedeu.]]> Wed, 14 Mar 2012 Tue, 15 May 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de disseny, maquetació i impressió del butlletí d'informació municipal La Vila de Cardedeu.]]> Wed, 08 Feb 2012 Fri, 23 Mar 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Mòduls de fontaneria i electricitat del PQPI 2011-2012]]> Wed, 08 Feb 2012 Wed, 08 Feb 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de manteniment dels sistemes informàtics de l'Ajuntament de Cardedeu.]]> Fri, 03 Feb 2012 Fri, 23 Mar 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de neteja dels edificis municipals]]> Tue, 31 Jan 2012 Tue, 12 Jun 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Serveis de docència de les especialitats formatives "Atenció especialitzada a malalts d'Alzheimer" i "Auxiliar d'infermeria en geriatria".]]> Thu, 22 Dec 2011 Fri, 23 Mar 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Subministrament i col·locació del paviment de la pista esportiva del Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu]]> Thu, 04 Aug 2011 Fri, 23 Mar 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Concessió administrativa de les parades 10-11-12, 30-39-40, 32-33, 41-42, 45-46-47, 49-50-51-56 i 52-53-54-55 del Mercat Municipal de Cardedeu.]]> Wed, 03 Aug 2011 Wed, 04 Apr 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de neteja dels edificis municipals]]> Fri, 15 Jul 2011 Fri, 01 Jun 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de suport a la millora educativa.]]> Mon, 11 Jul 2011 Mon, 17 Oct 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Subministrament i instal·lació de 12 quadres d'enllumenat públic amb reguladors de fluxe i rellotge astronòmic i sistema de telegestió.]]> Fri, 17 Jun 2011 Fri, 22 Jul 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut i projecte ambiental d'activitat i espectacles del pavelló poliesportiu, PAV-2.]]> Fri, 10 Jun 2011 Fri, 10 Jun 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei per a la implantació, manteniment i promoció d'una ruta de senderisme cultural a Cardedeu, així com edició d'una guia turística.]]> Fri, 07 Jan 2011 Thu, 03 Mar 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Projecte tècnic de les obres d'urbanització parcial del carrer Ramón i Cajal, sector PMU-20]]> Tue, 21 Dec 2010 Thu, 03 Mar 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Subministrament de quatre envans mòbils acústics i dues barreres fòniques a la sala Tèxtil Rase de Cardedeu.]]> Tue, 21 Dec 2010 Tue, 18 Jan 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Projecte bàsic del Pavelló Esportiu tipus PAV-2]]> Tue, 07 Dec 2010 Tue, 14 Dec 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Projecte d'urbanització del carrer Josep Rosàs i Taberner.]]> Tue, 23 Nov 2010 Fri, 23 Mar 2012 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de gestió administrativa, consergeria, neteja i serveis complementaris del Patronat Municipal de Cultura de Cardedeu.]]> Wed, 27 Oct 2010 Mon, 08 Nov 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres del projecte d'urbanització dels carrers Pirineus, Tres Torres, Joan XXIII i Cases i Amigó (entre el passeig dels Dominics i avinguda Vilamajor) - Dominics est -]]> Mon, 11 Oct 2010 Thu, 03 Mar 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres del projecte d'urbanització dels carrers Joan Maragall, Mare de Déu de Núria, Joan XXIII i Casas i Amigó (entre Josep Maria Folch i Torras o línia d'inici d'asfalt) - Dominics oest -]]> Mon, 11 Oct 2010 Thu, 03 Mar 2011 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de manteniment de l'arbrat públic de Cardedeu.]]> Fri, 30 Jul 2010 Tue, 14 Dec 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei de control de la legionel·losi en les instal·lacions de titularitat municipal de Cardedeu.]]> Fri, 30 Jul 2010 Thu, 07 Oct 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres de reforma i ampliació d'un edifici municipal per a la creació d'un centre de suport empresarial a Cardedeu, situat al carrer Marià Borrell, núm. 32]]> Wed, 30 Jun 2010 Tue, 14 Dec 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Gestió del servei de bar del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu.]]> Fri, 25 Jun 2010 Thu, 07 Oct 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Servei d'Ajuda a Domicili de l'Ajuntament de Cardedeu.]]> Tue, 18 May 2010 Thu, 07 Oct 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres de cobertura de la pista i arranjament del paviment del parc Pompeu Fabra.]]> Tue, 18 May 2010 Thu, 07 Oct 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres de substitució de la coberta, reforma d'instal·lacions i adaptació de l'accessibilitat del mercat municipal de Cardedeu]]> Thu, 22 Apr 2010 Wed, 30 Jun 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres del nou accés al Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu]]> Thu, 22 Apr 2010 Tue, 18 May 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Alcoll ]]> Thu, 25 Mar 2010 Tue, 27 Apr 2010 Calidae Gestor 2.0 <![CDATA[Creació d'una xarxa de nova generació educativa i connexió d'equipaments municipals]]> Tue, 23 Mar 2010 Wed, 30 Jun 2010 Calidae Gestor 2.0