<![CDATA[Ajuntament de Cardedeu - Tauler d'anuncis]]> http://www.cardedeu.cat/public/ Ajuntament de Cardedeu Tue, 19 Feb 2019 15:01:24 +0000 Tue, 19 Feb 2019 15:01:24 +0000 cardedeu@cardedeu.cat(Ajuntament de Cardedeu) cardedeu@cardedeu.cat(Ajuntament de Cardedeu) <![CDATA[Edicte projecte de legalització adequació de la finca per a explotació equina (hípica) i viver de plantes a la finca Can Joan Guri]]> Thu, 09 Feb 2017 00:00:00 +0000Thu, 09 Feb 2017 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals]]> Fri, 27 Jan 2017 00:00:00 +0000Fri, 27 Jan 2017 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte BOPB. Aprovació programa de mobilització d'habitatges buits o permanentment desocupats]]> Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0000Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte caducitat de llicència BOE - PROBAIX, S.L.]]> Mon, 23 Jan 2017 00:00:00 +0000Mon, 23 Jan 2017 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte ordre ejecució BOE - FRANCISCO CORTÉS TORRENTS]]> Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicto. Notificación de ejecución subsidiaria para la limpieza de un solar. OIKOS 24 INMUEBLES, SL]]> Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 +0000Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicto. Notificación de ejecución subsidiaria para la limpieza de un solar. PROCAR 07, SL]]> Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 +0000Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Incoación de un procedimiento de protección de la legalidad urbanística, por un lado, obras efectuadas sin licencia, y por otro, por obras manifiestamente ilegalizables, expediente de disciplina urbanística 633/16 con emplazamiento en la calle Santa Agnés, núm. 1, de Cardedeu]]> Mon, 28 Nov 2016 00:00:00 +0000Mon, 28 Nov 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte de reurbanització per ampliació de l'illa de vianants del centre de Cardedeu. Actuació carretera de Cànoves]]> Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte convocatòria de personal dins el Programa de Garantia Juvenil]]> Wed, 26 Oct 2016 00:00:00 +0000Wed, 26 Oct 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts BOE - RACHID ZIAT]]> Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 +0000Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts BOE - SANTIAGO YELAMOS]]> Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0000Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte executiu dels parcs els Pinetons i Pompeu Fabra]]> Thu, 29 Sep 2016 00:00:00 +0000Thu, 29 Sep 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Exposició pública de llistes electorals per candidats a jurats]]> Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0000Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte informació obres - Club Eqüestre Heras]]> Thu, 25 Aug 2016 00:00:00 +0000Thu, 25 Aug 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte de reurbanització del carrer de Baix]]> Tue, 26 Jul 2016 00:00:00 +0000Tue, 26 Jul 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte executiu dels parcs els Pinetons i Pompeu Fabra ]]> Mon, 25 Jul 2016 00:00:00 +0000Mon, 25 Jul 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte avantprojecte de reforma de l'espai interior, coberta i façana de l'edifici annex a l'antic Molí de Can Maspons ]]> Mon, 18 Jul 2016 00:00:00 +0000Mon, 18 Jul 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte legalització ús provisional activitat de magatzem de materials de construcció per al Polígon 12, parcel·la 62, Sot de la Font Clavetaire, PPU Sector 9, El Marital]]> Thu, 14 Jul 2016 00:00:00 +0000Thu, 14 Jul 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte requeriment OIKOS 24 INMUEBLES S.L. (2016)]]> Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte incoació expedient PROCAR 07 S.L.]]> Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts campanya solars 2016]]> Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts campanya solars II 2016]]> Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts campanya solars - HABITAT LLINARS S.L.]]> Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts campanya solars - MARIA NIEVES AGUSTÍ DOMÍNGUEZ]]> Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte informació contracte subministrament d'aigua potable - FRANCESCA HERAS HERREROS]]> Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social]]> Mon, 27 Jun 2016 00:00:00 +0000Mon, 27 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats extraescolars del curs 2016-2017]]> Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, Clau 7 a]]> Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Eleccions Generals 2016: espais disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles, i distribució dels mateixos]]> Wed, 08 Jun 2016 00:00:00 +0000Wed, 08 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - SARA CASTELLVÍ i ARPARAR IMMOBILIARIA S.L.]]> Tue, 07 Jun 2016 00:00:00 +0000Tue, 07 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Revocació de 51 ajuts per a llibres/material i la realització d'activitats extraescolars del curs 2015-2016]]> Mon, 06 Jun 2016 00:00:00 +0000Mon, 06 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament de Cardedeu]]> Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 +0000Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edite llicència establiment RECICLATGES JOSEP MARIA VALLS, SL]]> Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0000Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer de Baix]]> Thu, 19 May 2016 00:00:00 +0000Thu, 19 May 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Segona aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent a l'avinguda Europa]]> Fri, 13 May 2016 00:00:00 +0000Fri, 13 May 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i d'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, dins l'expedient de llicència d'obres menors, per instal·lació d'una tanca amb emplaçament al polígon 6 parcel·les 8 i 9, propietat del senyor Rafael Torres Pérez ]]> Thu, 12 May 2016 00:00:00 +0000Thu, 12 May 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Tancament i arxiu expedient - OIKOS 24 INMUEBLES S.L.]]> Mon, 09 May 2016 00:00:00 +0000Mon, 09 May 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu]]> Mon, 25 Apr 2016 00:00:00 +0000Mon, 25 Apr 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Cardedeu]]> Thu, 21 Apr 2016 00:00:00 +0000Thu, 21 Apr 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i d'informes preceptius, dins l'expedient de llicència d'obres majors, per legalització d'instal·lacions de kàrting, amb emplaçament a la carretera C-251, P.K. 5,3, propietat de Camp Global Service S.L.]]> Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 +0000Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la incorporació de les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en relació a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal en l'àmbit del sector 19 "Doctor Klein"]]> Mon, 18 Apr 2016 00:00:00 +0000Mon, 18 Apr 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ENMAPLAST S.L. (part I)]]> Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0000Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ENMAPLAST S.L. (part II)]]> Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0000Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - JOSÉ BOADA JOFRESA ]]> Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0000Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la despesa de 35 ajuts econòmics en concepte de menjador escolar aprovats pel CVVO]]> Wed, 09 Mar 2016 00:00:00 +0000Wed, 09 Mar 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Revocació de 46 ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres i/o material escolar del curs 2014/15]]> Mon, 22 Feb 2016 00:00:00 +0000Mon, 22 Feb 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte llicència per activitat dedicada a magatzem i neteja de vehicles ]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0000Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu]]> Mon, 15 Feb 2016 00:00:00 +0000Mon, 15 Feb 2016 00:00:00 +0000 <![CDATA[Resolució ocupació 10 parcel·les de sòl de cessió obligatòria, qualificades pel POUM vigent de sistema viari (clau sx1) i la seva posterior inscripció al registre de la propietat ]]> Wed, 23 Dec 2015 00:00:00 +0000Wed, 23 Dec 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública, sol·licitud d'informes i suspenció expedient, relatius a condicionament de finca rústica, amb emplaçament a la masia Can Guri de Cardedeu]]> Thu, 10 Dec 2015 00:00:00 +0000Thu, 10 Dec 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte de reurbanització per ampliació d'illa de vianants del centre de Cardedeu, actuació del carrer Doctor Klein i el carrer Cervantes]]> Fri, 04 Dec 2015 00:00:00 +0000Fri, 04 Dec 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40), del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ]]> Fri, 06 Nov 2015 00:00:00 +0000Fri, 06 Nov 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovacio definitiva del projecte bàsic i executiu de la casa catalogada de l'arquitecte Manel Raspall, seu de la Fundació Teresa Oller]]> Tue, 27 Oct 2015 00:00:00 +0000Tue, 27 Oct 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Nomenament dels membres de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Cardedeu]]> Mon, 05 Oct 2015 00:00:00 +0000Mon, 05 Oct 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - OIKOS 24 INMUEBLES, S.L. (part III)]]> Tue, 08 Sep 2015 00:00:00 +0000Tue, 08 Sep 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits (2a aprovació inicial)]]> Fri, 21 Aug 2015 00:00:00 +0000Fri, 21 Aug 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - MASALLEA, S.A.]]> Thu, 20 Aug 2015 00:00:00 +0000Thu, 20 Aug 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - CARMEN SALLARÉS CAMPS]]> Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0000Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - OIKOS 24 INMUEBLES, SL; MIGUEL GARCÍA GIMÉNEZ; SÍLVIA ROCA LLACH]]> Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0000Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - OIKOS 24 INMUEBLES, S.L.]]> Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0000Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública]]> Thu, 18 Jun 2015 00:00:00 +0000Thu, 18 Jun 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - JOSÉ LUÍS DENUC (part II)]]> Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0000Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - MANEL SALA VILA]]> Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0000Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ADQUIRENT IMMOBLES, S.L.]]> Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0000Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ABDESLAM EL BAKKALI (part III)]]> Fri, 05 Jun 2015 00:00:00 +0000Fri, 05 Jun 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Avís: tramitació i pagament de factures]]> Fri, 29 May 2015 00:00:00 +0000Fri, 29 May 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits]]> Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0000Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte i annex d'acabats d'urbanització del sector 26 "Can Boixadera"]]> Thu, 30 Apr 2015 00:00:00 +0000Thu, 30 Apr 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes relatius a implantació d'unitat de subministrament, amb emplaçament a la ctra. BV-5105, km. 3,2]]> Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0000Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la nova ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Cardedeu]]> Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0000Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu]]> Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0000Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de construcció de 3 pistes de pàdel i equipament de vestidors]]> Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0000Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del Pla Parcial del Sector 6 "ctra. BV-5105" de Cardedeu]]> Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0000Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte executiu de les obres de reforma d'una part de la fàbrica antiga Tèxtil Rase, per a l'adequació d'espais per a les entitats culturals de Cardedeu]]> Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0000Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de l'Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Cardedeu]]> Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0000Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ABDESLAM EL BAKKALI (part II)]]> Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0000Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la mercantil ALNU S.A., relatiu a l'execució dels acabats d'urbanització del sector industrial Can Boixadera]]> Fri, 06 Feb 2015 00:00:00 +0000Fri, 06 Feb 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte tramitació llicència de gossos perillosos - José Luis Denuc Pujadas]]> Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 +0000Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte tramitació llicència de gossos perillosos - Alberto Muñiz Duarte]]> Fri, 23 Jan 2015 00:00:00 +0000Fri, 23 Jan 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al sector 19 "Dr. Klein" àmbit sud]]> Wed, 07 Jan 2015 00:00:00 +0000Wed, 07 Jan 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu a l'àmbit del Pau 111 "Les Pinedes"]]> Wed, 07 Jan 2015 00:00:00 +0000Wed, 07 Jan 2015 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació del Projecte Bàsic i Executiu de construcció de 3 pistes de pàdel i equipament de vestidors]]> Wed, 24 Dec 2014 00:00:00 +0000Wed, 24 Dec 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de l'Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Cardedeu]]> Tue, 23 Dec 2014 00:00:00 +0000Tue, 23 Dec 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació del Projecte d'Execució per a la Reforma d'una part de la fàbrica antiga tèxtil per a l'adecuació d'espai per les entitats culturals de Cardedeu]]> Mon, 15 Dec 2014 00:00:00 +0000Mon, 15 Dec 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la gestió controlada de terres, enderrocs runes i residus de la construcció]]> Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0000Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora dels Sorolls i les Vibracions del municipi de Cardedeu i el Mapa de Capacitat Acústica de Cardedeu]]> Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0000Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Esmena: Aprovació definitiva del projecte executiu d'instal·lació d'enllumenat públic a l'avinguda del Rei En Jaume, entre els carrers Doctor Barraquer i avinguda dels Països Catalans]]> Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 +0000Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte executiu d'instal·lació d'enllumenat públic a l'avinguda del Rei en Jaume, entre els carrers Doctor Barraquer i avinguda dels Països Catalans]]> Fri, 21 Nov 2014 00:00:00 +0000Fri, 21 Nov 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - FELISA HIGUERO RINCÓN]]> Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0000Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte tècnic de construcció de murs i graderies per la consolidació dels talussos de la pista esportiva coberta Pompeu Fabra]]> Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - JOSEP PAGÈS CANALETA]]> Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - MARIA EUGENIA MARTÍN ]]> Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - JOSÉ LUÍS DENUC ]]> Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - JOSÉ MARIA GORRIZ ]]> Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte informació pública - INDU KA ACCESSORIES SL - expedient activitats]]> Mon, 13 Oct 2014 00:00:00 +0000Mon, 13 Oct 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al canvi d'ubicació de la zona verda del polígon 108 "C. de Joan Miró" - Passeig del Mestre Alexandri]]> Wed, 24 Sep 2014 00:00:00 +0000Wed, 24 Sep 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al canvi d'ubicació de zona verda. Polígon industrial Sud - Poble Sec]]> Wed, 24 Sep 2014 00:00:00 +0000Wed, 24 Sep 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Projecte executiu d'instal·lació d'enllumenat públic a l'avinguda del Rei En Jaume, entre els carrers Doctor Barraquer i avinguda dels Països Catalans]]> Fri, 19 Sep 2014 00:00:00 +0000Fri, 19 Sep 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la via pública]]> Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 +0000Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Sant Josep]]> Tue, 05 Aug 2014 00:00:00 +0000Tue, 05 Aug 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte constructiu de les obres de renovació de l'enllumenat públic i ampliació de la vorera sud del carrer Llinars, entre els carrers Arquitecte Gaudí i Matagalls]]> Tue, 05 Aug 2014 00:00:00 +0000Tue, 05 Aug 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - Ager Vallès SL]]> Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 +0000Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ANTONIO FERNÁNDEZ HIPOLITO]]> Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 +0000Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ABDESLAM EL BAKKALI]]> Mon, 28 Jul 2014 00:00:00 +0000Mon, 28 Jul 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte d'informació pública - INDAPAK LOGISTIC, SL]]> Mon, 28 Jul 2014 00:00:00 +0000Mon, 28 Jul 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - La Torrada Catalana]]> Thu, 10 Jul 2014 00:00:00 +0000Thu, 10 Jul 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Acta del sorteig per a la selecció de l'empresa de disseny gràfic o dissenyador gràfic autònom per a la creació de la imatge gràfica de la Festa Major de Cardedeu 2014]]> Mon, 07 Jul 2014 00:00:00 +0000Mon, 07 Jul 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes relatius a habitatge d'ús turístic en sòl no urbanitzable, amb emplaçament al polígon 3, parcel·la 57 - Can Rabasa de Cardedeu]]> Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 +0000Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Avantprojecte de modificació de l'ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu]]> Wed, 18 Jun 2014 00:00:00 +0000Wed, 18 Jun 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Bases del sorteig del servei d'empreses de disseny gràfic i dissenyadors gràfics autònoms per a la creació de la imatge gràfica de la Festa Major de Cardedeu]]> Thu, 12 Jun 2014 00:00:00 +0000Thu, 12 Jun 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del carrer Sant Josep]]> Mon, 09 Jun 2014 00:00:00 +0000Mon, 09 Jun 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - SOCIETAT CIVIL DE COPROPIETARIS DEL CASINO DE CARDEDEU]]> Thu, 05 Jun 2014 00:00:00 +0000Thu, 05 Jun 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes relatius a habitatge d'ús turístic en sòl no urbanitzable amb emplaçament al polígon 3 parcel·la 193 - Can Calau de Cardedeu]]> Tue, 03 Jun 2014 00:00:00 +0000Tue, 03 Jun 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ADELA VENDRELL]]> Mon, 26 May 2014 00:00:00 +0000Mon, 26 May 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Projecte bàsic d'execució de reforma per a la millora energètica i ampliació dels vestidors al camp de futbol municipal]]> Thu, 22 May 2014 00:00:00 +0000Thu, 22 May 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Bases de la convocatòria del concurs oposició lliure per a la selecció amb caràcter de funcionari/ària de carrera d'una plaça d'auxiliar administratiu/va adscrit a seguretat ciutadana en torn de nit]]> Thu, 15 May 2014 00:00:00 +0000Thu, 15 May 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Bases de la convocatòria del concurs oposició lilure per a la selecció amb caràcter de funcionari/ària de carrera de dues places d'auxiliar administratiu/iva ]]> Thu, 15 May 2014 00:00:00 +0000Thu, 15 May 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - ISC FRESH WATER INVESTMENT, SL]]> Tue, 13 May 2014 00:00:00 +0000Tue, 13 May 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - Cherrymojito S.L. (maig 2014)]]> Thu, 08 May 2014 00:00:00 +0000Thu, 08 May 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre la convocatòria per a l'elecció del càrrec de Jutge de Pau titular del terme municipal de Cardedeu]]> Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0000Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la suspensió de tramitacions i de llicències per a modificar el POUM de Cardedeu a l'àmbit del sector 19]]> Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0000Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Projecte bàsic i d'execució de reforma per a la millora energètica i ampliació dels vestidors al camp de futbol municipal]]> Mon, 31 Mar 2014 00:00:00 +0000Mon, 31 Mar 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - Cherrymojito S.L.]]> Thu, 20 Feb 2014 00:00:00 +0000Thu, 20 Feb 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - Societat civil de copropietaris del Casino de Cardedeu]]> Tue, 18 Feb 2014 00:00:00 +0000Tue, 18 Feb 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - Fincas Magrins S. L.]]> Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 +0000Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - Oikos 24 inmuebles S.L. i Procar 07 S.L.]]> Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 +0000Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la desclassificació del sector 14, Turó de la Penya est al terme municipal de Cardedeu]]> Wed, 05 Feb 2014 00:00:00 +0000Wed, 05 Feb 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública de l'expedient d'activitats 31/13]]> Thu, 16 Jan 2014 00:00:00 +0000Thu, 16 Jan 2014 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes relatius a usos i obres de caràcter provisional, amb emplaçament a la Ctra. Cardedeu a La Roca, km. 3,2 - Can Sila de Cardedeu]]> Fri, 13 Dec 2013 00:00:00 +0000Fri, 13 Dec 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del Pla Parcial d'ordenació del sector 9 "El Marital"]]> Wed, 04 Dec 2013 00:00:00 +0000Wed, 04 Dec 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes relatius a instal·lació de nau-magatzem modular prefabricada, amb emplaçament al Passeig del Marital]]> Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 +0000Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Dissolució de la Junta de Compensació del sector P5 "Torrent Llibre" de Cardedeu]]> Fri, 15 Nov 2013 00:00:00 +0000Fri, 15 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte: agressió gos]]> Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0000Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte: decomís gos]]> Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0000Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per la defensa del riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram de Cardedeu]]> Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0000Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts (novembre 2013)]]> Tue, 12 Nov 2013 00:00:00 +0000Tue, 12 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del POUM al sector 26 - Can Boixadera de Cardedeu]]> Mon, 11 Nov 2013 00:00:00 +0000Mon, 11 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent als eixos comercials]]> Mon, 11 Nov 2013 00:00:00 +0000Mon, 11 Nov 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte d'acabats d'urbanització del sector 26 - Can Boixadera de Cardedeu]]> Fri, 25 Oct 2013 00:00:00 +0000Fri, 25 Oct 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte: Ordre execució solar en mal estat de conservació]]> Fri, 25 Oct 2013 00:00:00 +0000Fri, 25 Oct 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes relatius a instal·lació de canonada de conducció d'aigües residuals depurades, amb emplaçament a la part sud del terme municipal, sòl no urbanitzable de Cardedeu]]> Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0000Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - baixa gual (setembre 2013)]]> Thu, 26 Sep 2013 00:00:00 +0000Thu, 26 Sep 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - projecte de millora dels camins rurals]]> Fri, 13 Sep 2013 00:00:00 +0000Fri, 13 Sep 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts - Ordre d'execució solar en mal estat de conservació ]]> Mon, 09 Sep 2013 00:00:00 +0000Mon, 09 Sep 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública de l'expedient d'activitats 8/13]]> Thu, 05 Sep 2013 00:00:00 +0000Thu, 05 Sep 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu i del PMU-24 "carrer Mogent"]]> Mon, 02 Sep 2013 00:00:00 +0000Mon, 02 Sep 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles Consensuals de l'Ajuntament de Cardedeu.]]> Thu, 29 Aug 2013 00:00:00 +0000Thu, 29 Aug 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts (agost 2013)]]> Wed, 21 Aug 2013 00:00:00 +0000Wed, 21 Aug 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte de millora dels camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu]]> Thu, 08 Aug 2013 00:00:00 +0000Thu, 08 Aug 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública de l'expedient d'activitats 34/12]]> Tue, 09 Jul 2013 00:00:00 +0000Tue, 09 Jul 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte d'urbanització dels carrers Navarra, Aragó, Burgos i Santander]]> Mon, 01 Jul 2013 00:00:00 +0000Mon, 01 Jul 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Ocupació directa de part de la zona qualificada de vial del pla de millora urbana del sector PMU-22 "Pla de Parets sud"]]> Fri, 28 Jun 2013 00:00:00 +0000Fri, 28 Jun 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte constructiu de rotonda entre ctra. Dosrius i carrer Isaac Albéniz]]> Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 +0000Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la modificació del reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova comissió]]> Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 +0000Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes de l'expedient d'obres 95/13]]> Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 +0000Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte d'urbanització dels carrers Navarra, Aragó, Burgos i Santander]]> Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0000Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de la modificació inicial de l'article 80 de l'ordenança reguladora de la via pública del terme municipal de Cardedeu]]> Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0000Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del c/Pau Fort Bartrés]]> Fri, 26 Apr 2013 00:00:00 +0000Fri, 26 Apr 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública de l'expedient d'activitats 31/12]]> Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0000Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts (abril 2013)]]> Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 +0000Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de l'expedient de l'adjudicació directa de la concessió administrativa per construir un nou centre de transformació elèctrica (inclosa en el PMU-20 i qualificada de sistema de serveis tècnics) al carrer Joaquim Blume.]]> Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0000Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació verificació de text refós del Pla Especial riera de Vallforners]]> Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0000Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent a la desclassificació del sector 14 "Turó de la Penya est"]]> Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent a l'ús religiós]]> Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent als polígons 107 i 108]]> Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent a l'avinguda Europa]]> Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública d'expedient d'activitats 38/12]]> Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0000Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la validació del conveni de col·laboració per a la implantació d'activitats comercials singulars en el terme municipal de Cardedeu]]> Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0000Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Informació pública i sol·licitud d'informes relatius a rasa per ampliació de la xarxa de distribució, amb emplaçament al Pla parcial del sector 2 "Estalvis nord-est" de Cardedeu (sòl urbanitzable delimitat)]]> Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte constructiu de rotonda entre ctra. Dosrius i carrer Isaac Albéniz i estudi de mobilitat generada per la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del sector 24 "c/Mogent" i la implantació d'una benzinera BP i una botiga de Mercadona]]> Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 +0000Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Notificació d'una ordre d'execució]]> Thu, 21 Feb 2013 00:00:00 +0000Thu, 21 Feb 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte desconeguts]]> Tue, 19 Feb 2013 00:00:00 +0000Tue, 19 Feb 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal de regulació de residus a la via pública ]]> Thu, 31 Jan 2013 00:00:00 +0000Thu, 31 Jan 2013 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu i del PMU-24 - Carrer Mogent]]> Tue, 18 Dec 2012 00:00:00 +0000Tue, 18 Dec 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació del sector 24 - Carrer Mogent]]> Tue, 20 Nov 2012 00:00:00 +0000Tue, 20 Nov 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de la modificació del projecte d'urbanització del sector 24 - Carrer Mogent]]> Tue, 20 Nov 2012 00:00:00 +0000Tue, 20 Nov 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de la dissolució del Patronat Municipal de Cultura i aprovació dels nous estatuts]]> Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports i aprovació dels nous estatuts]]> Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de la dissolució del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella i aprovació dels nous estatuts]]> Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Ordenança d'activitats comercials a la via pública (mercat setmanal) ]]> Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Modificació de diferents articles de l'Ordenança municipal reguladora de la via pública]]> Wed, 03 Oct 2012 00:00:00 +0000Wed, 03 Oct 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança de la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció]]> Tue, 02 Oct 2012 00:00:00 +0000Tue, 02 Oct 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació del projecte d'urbanització del sector 24 - carrer Mogent]]> Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 +0000Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació del sector 24 - carrer Mogent]]> Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 +0000Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la moció presentada per la CUP, ERC, ICV i PSC de recolzament a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social.]]> Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0000Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística]]> Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0000Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la suspensió de l'atorgament de llicències amb la finalitat d'estudiar la reforma del Pla d'Ordenació Urbanística de Cardedeu en relació als usos socioculturals i religiosos]]> Mon, 02 Jul 2012 00:00:00 +0000Mon, 02 Jul 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació del pla de millora urbana del sector 24 "C/Mogent" de Cardedeu]]> Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 +0000Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte d'urbanització del sector 9 'El Marital' de Cardedeu]]> Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 +0000Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció]]> Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació Inicial de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu per incloure l'ús d'indústria urbana a la clau 1C]]> Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu per tal de reduir la superfície necessària per a realitzar divisions horitzontals en les edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals]]> Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic pla general de 1984 eren 3A]]> Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la cessió d'espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats.]]> Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació dels preus públics i les bonificacions dels serveis de l'escola bressol municipal "Can Serra" i l'escola bressol municipal "Els Daus" pel curs 2012-2013.]]> Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació dels "preus públics d'incripció a l'activitat Casal d'Estiu Jove 2012]]> Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de diferents articles de l'ordenança municipal d'estalvi d'aigua de Cardedeu]]> Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de diferents articles de l'ordenança municipal reguladora de la via pública]]> Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte d'arranjament de camins rurals per prevenció d'incendis forestals de Cardedeu]]> Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació de la modificació de la constitució de la junta de compensació del sector 20 - Av. Gaudí Sud - Polígon Nord de Cardedeu]]> Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0000Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte de notificació a termini. Disciplina d'activitats (exp.164/00)]]> Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0000Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Declaració de caducitat (EXP 274/07)]]> Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0000Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Pagaments a proveïdors - RDL 4/2012]]> Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0000Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci resolució de recurs de reposició dels srs. Viure Cuset i IMERSA PATRIMONIAL i aprovació del projecte de reparcel·lació del sector 24 "C/ Mogent"]]> Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0000Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació definitva dels projectes executiu d'obres i ambiental per a la construcció d'un pavelló poliesportius tipus PAV-2 de Cardedeu]]> Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0000Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre la convocatòria per a l'elecció del càrrec de Jutge de Pau substitut del terme municipal de Cardedeu (2012)]]> Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0000Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte de notificació a termini]]> Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0000Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del polígon nord del sector 20 - Avinguda gaudí sud]]> Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0000Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació de la constitució de la junta de compensació del sector 20]]> Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0000Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació definitiva de les bases i estatuts de la junta de compensació del sector 20 - AV. Gaudí Sud - Polígon Nord Cardedeu ]]> Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0000Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del polígon nord del sector 20-Avinguda Gaudí Sud]]> Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0000Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu que afecta articles de la normativa urbanística, parcel·les, edificacions i eixos comercials ]]> Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0000Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació inicial del pla de millora urbana sector 26 - Can Boixadera de Cardedeu]]> Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0000Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte llicència primera ocupació]]> Fri, 04 Nov 2011 00:00:00 +0000Fri, 04 Nov 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte executiu d'obres i ambiental del pavelló poliesportiu, tipus PAV-2 de Cardedeu]]> Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0000Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci sobre l'aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Circulació de Vehicles i de l'Ordenança d'utilització de la via pública per a vianants i vehicles]]> Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 +0000Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de la informació pública i sol·licitud d'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per la segregació en propietat horitzontal de masia, amb emplaçament a can Eres Vell]]> Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0000Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector 24 - carrer Mogent]]> Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de les bases i estatuts de la Junta de compensació del sector 20 - avinguda Gaudí Sud de Cardedeu]]> Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del polígon nord del sector 20 - avinguda Gaudí Sud]]> Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del polígon nord del sector 20 - avinguda Gaudí Sud]]> Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del Pla parcial sector 6 - carretera BV-5105 de Cardedeu]]> Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva de la divisió poligonal del sector 20 "Av. Gaudí sud" de Cardedeu]]> Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0000Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del POUM en relació al sector 13 "can Montells-la Penya" de Cardedeu]]> Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0000Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del POUM relatiu als articles 160, 215, 101, 111 i 322.2 de les normes urbanístiques]]> Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0000Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació definitiva del pla de millora urbana del sector 20 "Av. Gaudí sud"]]> Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0000Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del sector 24 "carrer Mogent" de Cardedeu]]> Mon, 06 Jun 2011 00:00:00 +0000Mon, 06 Jun 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva de les bases i estatuts de la Junta de compensació del sector 24 - carrer Mogent de Cardedeu]]> Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0000Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva del projecte bàsic del pavelló poliesportiu, tipus PAV-2 de Cardedeu]]> Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0000Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Sector 24 - carrer Mogent de Cardedeu]]> Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0000Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del sector 24 - carrer Mogent]]> Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0000Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector 24 - carrer Mogent]]> Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0000Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte de notificació a desconeguts sobre la renúncia de la llicència d'obres majors (exp. 3/08) de Cardedeu]]> Thu, 24 Feb 2011 00:00:00 +0000Thu, 24 Feb 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Edicte de notificació a desconeguts sobre l'aprovació inicial del pla parcial del sector 9 - El Marital de Cardedeu ]]> Fri, 18 Feb 2011 00:00:00 +0000Fri, 18 Feb 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del projecte bàsic del pavelló poliesportiu, tipus PAV-2 de Cardedeu]]> Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0000Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de la divisió poligonal del sector 20 "Av. Gaudí sud" de Cardedeu]]> Wed, 05 Jan 2011 00:00:00 +0000Wed, 05 Jan 2011 00:00:00 +0000 <![CDATA[Decret sobre la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Cardedeu]]> Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0000Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del Pla especial d'Infraestructures de Radiocomunicació (PEIR)]]> Wed, 17 Nov 2010 00:00:00 +0000Wed, 17 Nov 2010 00:00:00 +0000 <![CDATA[Aprovació inicial del pla de millora urbana del sector 20 "Av. Gaudí sud"]]> Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0000Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del P-102 "La Serreta"]]> Fri, 21 May 2010 00:00:00 +0000Fri, 21 May 2010 00:00:00 +0000 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del P-102 "La Serreta"]]> Tue, 11 May 2010 00:00:00 +0000Tue, 11 May 2010 00:00:00 +0000