|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

El Ple municipal

El ple municipal és el màxim òrgan de govern del municipi. Està format per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament escollits democràticament en les eleccions municipals i és presidit per l'alcalde/ssa.

Les seves competències, que poden ser delegables o indelegables, estan establertes en el Reglament Orgànic Municipal (Títol I. Capitol V. Art.16) de l'Ajuntament de Cardedeu i en el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (Titol IV. Capitol I. Art. 52.2).

Les sessions plenàries són públiques i poden assistir tots els ciutadans i ciutadanes per tal de conèixer els temes que es tracten, no obstant, no poden intervenir durant el desenvolupament de la sessió. Al finalitzar el Ple, s'estableix un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes concrets referits a punts tractats a la sessió i d'interès municipal (participació ciutadana al Ple municipal: ROM art. 118-125).

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: