|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dijous, 23 d'abril de 2015

Ple extraordinari el dimarts 28 abril de 2015

La sessió es farà a les 14 h.
S'informa que l'Alcaldia, per Decret nº2015/323, s'ha resolt el següent:

Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dimarts 28 d'abril de 2015, a les 14,00 hores en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, a fi de tractar l'assumpte que s'indica en el següent ordre del dia:

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015.

Segon.- Notificar la present Resolució als Srs./es. Regidors/es d'aquesta Corporació, per tal de que compareguin a la sessió indicada o, en cas de no poder-hi assistir, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia-presidència.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: