|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 5 de juny de 2015

Ple extraordinari el 10 de juny de 2015

La sessió es farà a les 9 del matí.
S'informa que l'Alcaldia, per Decret 2015/486, ha resolt el següent:

Primer.- Convocar sessió del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 10 de juny de 2015, a les 9,00 hores en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, a fi de tractar l'assumpte que s'indica en el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple municipal del dia 28 de maig de 2015.
2. Comiat de la legislatura.

Segon.- Notificar la present Resolució als Srs./es. Regidors/es d'aquesta Corporació, per tal de que compareguin a la sessió indicada o, en cas de no poder-hi assistir, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia-presidència.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: