|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimecres, 22 d'abril de 2015

Ple extraordinari: concessió del guardó de la Creu de Terme

Dissabte 25 d'abril, a les 11 h.
S'informa que l'Alcaldia, per Decret nº2015/318, ha resolt el següent:

Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dissabte 25 d'abril de 2015, a les 11,00 hores en primera convocatòria, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, a fi de tractar l'assumpte que s'indica en el següent ordre del dia:

1. Concessió del guardó de la Creu de Terme al Sr. Tomàs Elias Pont, al Sr. Josep Castells Planas i al Sr. Jordi Castells Planas.

Segon.- Notificar la present Resolució als Srs./es. Regidors/es d'aquesta Corporació, per tal de que compareguin a la sessió indicada o, en cas de no poder-hi assistir, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia-presidència.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: