|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Educació

Dimarts, 5 d'octubre de 2010

Obertura convocatòria d'ajuts de menjador a les Escoles Bressol Municipals per nens/es de 0 a 3 anys

Del 6 al 20 d'octubre es poden demar les ajudes pel menjador de les escoles bressol municipals.
PODEN SOL•LICITAR L'AJUT
Els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels nens/es pels quals se sol•licita l'ajut.

NENS/ES QUE PODEN SER BENEFICIARIS:
Nens/es que estiguin matriculats en una escola bressol de titularitat municipal.

REQUISITS PER SOL•LICITAR L'AJUT:
1. Presentar la sol•licitud i la documentació requerida acreditativa en els terminis i forma establerts.
2. Estar matriculat en una escola bressol de Cardedeu de titularitat municipal.
3. Declaració del/de la sol.licitant indicant si s'han sol.licitat i/o rebut, o no, altres subvencions pel mateix objecte.
4. No trobar-se en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiaris d'aquest ajut, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Tenir una renda familiar que no superi els llindars establerts en l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, del Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, és a dir:

Famílies de 2 membres 17.377,00 €
..........................................................
Famílies de 3 membres 22.820,00 €
..........................................................
Famílies de 4 membres 27.069,00 €
..........................................................
Famílies de 5 membres 30.717,00 €
..........................................................
Famílies de 6 membres 34.241,00 €
..........................................................
Famílies de 7 membres 37.576,00 €
...........................................................
Famílies de 8 membres 40.882,00 €

A partir del 8è membre s'afegiran 3.282,00 € per cada nou membre computable.


DOCUMENTACIÓ

A les sol•licituds s'ha d'adjuntar la documentació referent a les dades familiars i econòmiques que s'especifica al mateix document de sol•licitud.

PROCEDIMENT
La sol•licitud amb la documentació adjunta s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Cardedeu. L'horari de registre és:
De dilluns a divendres de 9h a 14h. i dimarts i dijous de 17 a 19:30h.

Termini de presentació: del 6 al 20 d'octubre de 2010.
No s'admetrà cap sol•licitud fora del termini establert.


Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: