|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Acció Social

Dijous, 20 de juny de 2013

Oberta la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2013/2014

Les sol·licituds s'han de presentar abans del 12 de juliol.
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2013/2014

POT SOL·LICITAR L'AJUT DE MENJADOR:
Els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

PERSONES QUE PODEN SER BENEFICIÀRIES:
Alumnes empadronats en el municipi de Cardedeu, matriculats en centres públics o privats concertats d'educació infantil i primària de la comarca del Vallès Oriental, i també aquells alumnes de secundària que facin una jornada NO compactada. Recordem que tots els instituts de Cardedeu tenen jornada compactada.

REQUISITS PER SOL·LICITAR L'AJUT DE MENJADOR:
1. Presentar la sol·licitud signada abans del 12 de juliol de 2013. No s'admetrà cap sol·licitud passada aquesta data. Es recomana presentar-la abans del dia 1 de juliol de 2013, per tal de facilitar la tramitació.
2. Aportar la documentació acreditativa (original i fotocòpia) a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça St. Joan, 1).
3. No tenir deutes de menjador escolar corresponents a altres cursos escolars.
4. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic que, juntament amb l'ajut atorgat pel Consell Comarcal, superi el cost del servei de menjador.
5. Puntuació econòmica: sumats els ingressos familiars (tots els membres majors de 18 anys), es descomptarà fins a un màxim de 600€ en concepte de vivenda. El resultat s'ha de dividir entre els membres de la unitat familiar, i en cap cas, el resultat final ha de superar els 569,12 € .
6. Puntuació social: en cas de trobar-se en una situació social especial (família nombrosa, separació, disminució, violència masclista, etc), s'ha de portar original i fotocòpia de la documentació que ho acrediti.

PROCEDIMENT:

- Les sol·licituds es poden demanar a Serveis Socials (C/ Dolors Granés, 2) o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça St. Joan, 1). De dilluns a divendres de 9h-14h

- La sol·licitud degudament signada amb la documentació necessària (original i fotocòpia) s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Cardedeu.

- Un cop lliurada la sol·licitud, el Servei podrà requerir més informació sol·licitant documentació o entrevista personal.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: