|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Educació

Dilluns, 7 de juny de 2010

Oberta la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2010/2011

Ja s'ha obert la convocatòria per sol·licitar beques de menjador pel proper curs escolar.

POT SOL·LICITAR L'AJUT DE MENJADOR:
Els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

PERSONES QUE PODEN SER BENEFICIÀRIES:
Alumnes empadronats en el municipi de Cardedeu, matriculats en centres públics d'educació infantil, primària i secundària de la comarca del Vallès Oriental.

REQUISITS PER SOL·LICITAR L'AJUT DE MENJADOR:
1. Presentar la sol·licitud signada abans de l'1 de juliol de 2010. No s'admetrà cap sol·licitud fora del termini establert.
2. Aportar la documentació acreditativa (original i fotocòpia) a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça de Sant Joan, 1).
3. Estar escolaritzat des de P3 fins a 4art d'ESO.
4. No tenir deutes de menjador escolar corresponents a altres cursos escolars.
5. Ser usuari fix o fix discontinu del servei de menjador.
6. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic que, juntament amb l'ajut atorgat pel Consell Comarcal, superi el cost del servei de menjador.
7. Puntuació econòmica: sumats els ingressos familiars (tots els membres majors de 18 anys), es descomptarà fins a un màxim de 600€ en concepte de vivenda. El resultat s'ha de dividir entre els membres de la unitat familiar, i en cap cas, el resultat final ha de superar els 538,30€ .
8. Puntuació social: en cas de trobar-se en una situació social especial (família nombrosa, separació, disminució, violència masclista, etc), s'ha de portar original i fotocòpia de la documentació que ho acrediti.

PROCEDIMENT:
- Les sol·licituds es poden demanar a l'escola, a Serveis Socials (C/ Dolors Granés, 2) o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça St. Joan, 1).

- La sol·licitud degudament signada amb la documentació necessària (original i fotocòpia) s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Cardedeu. L'horari de registre és:
De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts i Dijous de 17 a 19.30h.
A partir del 15 de juny, només matins.

Per a més informació us convoquem a la sessió informativa que tindrà lloc el proper 9 de juny de 2010 a les 18.30 h, a l'edifici de Serveis Socials, a Can Borràs. (C/ Dolors Granés, 2).

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: