|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Educació

Dimecres, 30 de juny de 2010

Oberta la convocatòria d'ajuts a l'escolarització de 0 a 3 anys

Avui s'obre la convocatòria per accedir als ajuts individuals per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys per al curs escolar 2010/2011.

Poden sol·licitar l'ajut:
Els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels nens/es pels quals se sol·licita l'ajut.

Nens i nenes que poden ser beneficiaris:
Nens i nenes empadronats al municipi de Cardedeu que estiguin matriculats en una escola bressol de titularitat municipal.

Requisits per sol·licitar l'ajut:
1. Presentar la sol·licitud i la documentació requerida acreditativa en els terminis i forma establerts.
2. Estar empadronat i viure en el municipi de Cardedeu.
3. Estar matriculat en una llar d'infants de titularitat municipal.
4. No trobar-se en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiaris d'aquest ajut, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Tenir una renda familiar que no superi els llindars establerts en l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, del Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, és a dir:

  • Famílies de 2 membres 17.377,00 €
  • Famílies de 3 membres 22.820,00 €
  • Famílies de 4 membres 27.069,00 €
  • Famílies de 5 membres 30.717,00 €
  • Famílies de 6 membres 34.241,00 €
  • Famílies de 7 membres 37.576,00 €
  • Famílies de 8 membres 40.882,00 €
  • A partir del 8è membre s'afegiran 3.282,00€ per cada nou membre computable.

Documentació:
A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació referent a les dades familiars i econòmiques que s'especifica al mateix document de sol·licitud.

Procediment:
La sol·licitud amb la documentació adjunta s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Cardedeu. L'horari de registre és: de dilluns a divendres de 9h a 14h. L'imprès de sol·licitud s'obté a les escoles bressol municipals.

Termini de presentació: del 30 de juny al 16 de juliol de 2010.
No s'admetrà cap sol·licitud fora del termini establert.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: