|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Desenvolupament local

Dimarts, 7 de març de 2017

Oberta la consulta pública de tres ordenances de l'àmbit de desenvolupament local

Consulteu els tres documents de treball: modificació de l'ordenança de la via pública, la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal) i modificació del reglament del mercat municipal.

Les aportacions ciutadanes a qualsevol de les tres ordenances s'han de presentar al registre d'entrada (Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament) abans del 13 de març. 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VIA PÚBLICA DE CARDEDEU (parades annexes al mercat art.24)

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la modificació de l'ordenança municipal és la d'obrir la varietat de venda de producte que limita l'actual ordenança a altres productes de producció pròpia i concretar l'ordenança fiscal aplicable.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació ve donada per la demanda creixent detectada de consum del producte ecològic i l'augment de productors agroecològics que reclamen la possibilitat de venda directa que regula del decret 24/2013 de 8 de gener.

c) Els objectius de la modificació de la l'ordenança són principalment l'increment de l'atractiu i l'oferta comercial del mercat municipal i la promoció del sector productiu agroecològic.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores poden passar per la distribució d'aquest producte en el petit comerç de la trama comercial urbana.

NOVA ORDENANÇA DEL MERCAT DE VENDA NO SENDENTÀRIA DE CARDEDEU (MERCAT SETMANAL)

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària són els derivats de la desactualització de normativa de l'ordenança actual que es pretenen solucionar amb la disposició d'una ordenança reguladora adaptada a la legislació vigent d'àmbit autonòmic, estatal i europeu.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació ve donada per la possibilitat d'incorporar l'ordenança tipus dels mercats de venda no sedentària redactada per la Diputació de Barcelona i adaptada des de l'Ajuntament a les necessitats de Cardedeu.

c) Els objectius de la modificació de la l'ordenança són principalment disposar d'una eina reguladora de la venda ambulant setmanal que resolgui els diferents aspectes per al correcte desenvolupament de l'activitat conforme al nou marc jurídic (Decret 162/2015 de 14 de juliol, Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa...) i derogació de l'actual ordenança vigent.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores podien haver estat l'adaptació de l'actual ordenança municipal a la normativa vigent i no incorporar l'ordenança tipus redactada per la Diputació de Barcelona.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE CARDEDEU 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la modificació del reglament són els que han plantejat la demanda, per part de productors agroecològics, d'espais de venda al perímetre del mercat municipal en el que l'art. 24 de l'Ordenança municipal reguladora de la via pública denomina "Parades Annexes al Mercat Municipal". D'altra banda es modifiquen alguns articles per la millora del funcionament del mercat o per l'adaptació a la normativa vigent.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació ve donada principalment per la necessitat d'incorporar la regulació de les parades annexes al mercat ubicades al perímetre de l'edifici i la de modificar alguns articles que pretenen millorar el funcionament del mercat municipal.

c) Els objectius de la modificació de la l'ordenança són principalment l'increment de l'atractiu i de l'oferta comercial del mercat municipal i la complementarietat amb la promoció del sector productiu agroecològic.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores poden passar per la regulació de les parades annexes de forma separada del mercat o la de elaborar un nou reglament i derogar l'actual.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: