|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimecres, 23 de juny de 2010

Nova sessió Ple Municipal: 29 de juny

Nova sessió ordinària del Ple municipal el dimarts 29 de juny, a les 19 h, a la Sala de les Columnes, amb l'ordre del dia:
  • Aprovació de l'acta de la sessió del Ple municipal del dia 27 de maig de 2010.
  • Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
  • Ratificar l'acord adoptat a la Junta de Govern local del dia 31 de maig de 2010, relatiu a la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei públic d'escola bressol a l'empresa concessionària de l'escola bressol "Els Daus".
  • Ratificar l'acord adoptat a la Junta de Govern local del dia 31 de maig de 2010, relatiu a la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei públic d'escola bressol a l'empresa concessionària de l'escola bressol "Can Serra".
  • Modificació de les retribucions dels regidors i de les assignacions als grups municipals i per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats.
  • Modificació de les retribucions del personal eventual.
  • Modificar les retribucions del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Cardedeu i dels seus organismes autònoms municipals, en aplicació de l'article 22 de la llei 26/2009, de 23 de desembre de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2010, modificat pel reial decret llei 8/2010 de 20 de maig.
  • Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de suport a l'exercici del dret a decidir.

- Informacions diverses, precs i preguntes

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: