|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Dijous, 23 de gener de 2014

Nova bonificació de l'IBI per a parcel·les en sector de sòl urbanitzable o en unitats d'actuació en sòl urbà

Cal sol·licitar la bonificació abans del 15 de febrer.
En les Ordenances Fiscals per a l'any 2014 s'ha introduït una nova bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a les persones propietàries d'una parcel·la inclosa en sector de sòl urbanitzable o en unitats d'actuació en sòl urbà.

En concret, l'article 5 de l'IBI determina que:
"Gaudiran d'una bonificació del 20% les parcel·les incloses en sectors de sòl urbanitzable i en unitats d'actuació en sòl urbà que no hagin iniciat obres d'urbanització i que estiguin dedicades a una explotació agrícola o forestal".

Si aquest és el seu cas, pot sol·licitar la bonificació abans del 15 de febrer de 2014, tal i com recull l'article 8 de l'IBI:
"Per gaudir de la bonificació per parcel·les en sectors de sòl urbanitzable i unitats d'actuació en sol urbà i que estiguin dedicades a explotació agrícola i forestal, l'interessat haurà de sol·licitar-la abans del 15 de febrer de l'any corresponent acompanyada de la documentació justificativa de l'existència d'aquest tipus d'explotació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter pregat i es concedirà pel període que es mantingui l'explotació agrícola o forestal. Per tant els contribuents hauran de justificar cada any abans del 15 de febrer la continuïtat de l'explotació agrícola o forestal".

Per demanar la bonificació cal demostrar fefaentment el que determina l'article 5, i omplir la sol·licitud que trobarà a:
Organisme de Gestió i Recaptació Tributària
c/ Josep Vilaseca, 18-20
Tel. 93 472 91 32
08440 Cardedeu

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: