|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Consum

Dijous, 12 de març de 2009

L'ordenança d'estalvi d'aigua regula la incorporació de sistemes d'estalvi i aprofitament d'aigua als edificis de nova construcció

El ple municipal ha aprovat inicialment l'ordenança d'estalvi d'aigua a Cardedeu, una normativa que pretén millorar la gestió de l'aigua i disminuir-ne la despesa integrant mesures d'ecoeficiència en els edificis de nova construcció.
L'ordenança fixa que les noves edificacions, siguin privades o públiques, hauran d'incorporar obligatòriament sistemes d'estalvi i aprofitament d'aigua. Així, hauran de tenir comptador individual, regulador de pressió i de cabal a les aixetes, i limitadors de descàrregues al dipòsit d'aigua del vàter. A més, els edificis unifamiliars i els plurifamiliars amb menys de vuit habitatges hauran d'incorporar un sistema de reutilització d'aigües grises (captació d'aigües ja utilitzades per omplir cisternes dels lavabos i altres usos no potables) o bé un sistema d'aprofitament d'aigua de pluja. Els de més de vuit habitatges hauran de tenir els dos sistemes anteriors, i els habitatges amb piscina hauran de disposar, a més, d'un sistema de reutilització de l'aigua sobrant de la piscina. En el cas de jardins privats, espais verds públics, neteja viària o neteja d'edificis municipals, caldrà aprofitar l'aigua de pluja.

D'altra banda, ja està enllestida la construcció del dipòsit de 6.000 metres cúbics situat a la cota 260 del camí de Sant Hilari i la instal'lació de canonada de fosa dúctil que portarà l'aigua d'ATLL fins al nou dipòsit. Aquesta instal'lació garantirà el subministrament al municipi en moments de màxima demanda, i també assegura la mateixa pressió d'aigua a tots els barris del municipi. A més, la Junta de Govern ja ha aprovat el projecte de connexió d'aquest dipòsit d'aigua potable amb la xarxa de distribució municipal.

Consulteu l'Ordenança d'estalvi d'aigua que es va aprovar inicialment al Ple. Aquesta ordenança és provisional fins a l'aprovació definitiva.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: