|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Salut

Dimecres, 17 de maig de 2017

L'ordenança de tinença i protecció dels animals, en exposició pública

El Ple de l'Ajuntament de Cardedeu del 27 d'abril de 2017 va aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals.

El text complet del reglament estarà exposat al públic en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Cardedeu durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició publica en el Butlletí Oficial de la Província, o sigui fins el 26 de juny de 2017.

Durant el període d'informació publica, les persones que ho desitgin poden examinar l'expedient i presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin oportunes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: