|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Territori

Divendres, 22 d'abril de 2016

La brigada municipal dóna suport a prop de 250 activitats durant el 2015

Al llarg de l'any, la brigada de serveis ha muntat més de 2.515 m² d'escenaris, i la d'obres ha col·locat 2.200 m² de rajoles a les voreres, entre d'altres actuacions.
La brigada municipal de Cardedeu és un clar exemple de l'agilitat que dóna la gestió directa i global d'equips especialitzats en la resolució de tasques i d'incidències. L'execució de serveis per gestió directa és un dels objectius estratègics recollits al Pla d'Actuació Municipal i l'Ajuntament té intenció d'aplicar en diversos àmbits: la municipalització de serveis públics que actualment es presten per gestió externa. En aquest sentit ja s'han començat a revisar alguns serveis per recuperar la gestió directa en aquells que sigui possible a curt i mig termini, sempre tenint en compte les opcions, l'efectivitat i les prioritats.

La brigada compta amb un equip de 14 persones, de les quals 6 s'agrupen en la brigada de serveis, 6 més en la d'obres i les altres 2 en la brigada de manteniment d'edificis.

L'equip de la brigada de serveis concentra part de la jornada laboral al suport de les activitats de les entitats del municipi i a les pròpies organitzades per l'Ajuntament. En aquest sentit, durant el 2015 han participat en 244 activitats, un 34,8% més que al 2014, muntant 2.515 m² d'escenaris, instal·lant 2.213 tanques i col·locant 20.900 cadires.

A més del suport a activitats, la brigada de serveis s'encarrega del manteniment de 160.271 m² de zona verda municipal, així com del mobiliari urbà i els jocs infantils. Entre les actuacions fetes al 2015, destaca la fabricació i instal·lació de la marquesina del bus urbà de la parada de la Tèxtil Rase o el condicionament i la neteja del nou parc de la Penya, entre d'altres.

Pel que fa a l'equip de la brigada d'obres, dedica gran part dels recursos a la reparació i manteniment de les voreres del municipi. Al llarg de 2015 ha col·locat 2.200 m² de panots a voreres (al 2014 en va col·locar 1.400). Durant l'any passat van fer 25 actuacions de mitjà i gran format, des de reparacions totals de trams de voreres a ampliacions d'escocells o adaptacions de guals de vianants.

Quant a la brigada de manteniment, fa petites tasques de manteniment als edificis municipals, principalment a les escoles. Entre d'altres, durant l'any passat va instal·lar llumeneres led a l'edifici de l'Ajuntament i a l'escola Les Aigües, i va col·locar reg a la rotonda de l'avinguda d'Eduard Corbella.

L'Ajuntament també disposa d'una brigada de senyalització i pintura viària adscrita a Seguretat ciutadana formada per dues persones.

A més, al llarg de 2015 es va contractar de manera excepcional a 4 persones durant 5 mesos per fer tasques de pintura en edificis municipals i al mobiliari urbà. També es van incorporar 17 persones com a treballadors temporals en diferents períodes al llarg de l'any.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: