|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Educació

Divendres, 20 d'abril de 2018

Joves dels instituts graven un vídeo sobre estereotips per divulgar els valors de la Coeducació

Vegeu el vídeo enllaçat a la notícia.
Alumnes de l'institut Pla Marcell graven el vídeo "Efecte Jove", un projecte d'acompanyament, participació i empoderament juvenil facilitat i creat per l'Esberla SCCL.

Es tracta d'un projecte inclòs dins el Programa Cardedeu Coeduca amb la missió de transformar l'educació del municipi de Cardedeu per crear una comunitat i sistema coeducatiu, per tant, més just i lliure de qualsevol tipus de discriminació i violències (masclistes, sexistes, lgtbifòbiques, adultistes, racistes, etc.).

Cardedeu Coeduca ha està impulsat per l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona, i es treballa a tots els centres educatius de la vila, des de les escoles bressol fins a primària i secundària en el termini 2016-2020.  

Coeducar significa educar incorporant la diversitat de gènere, reconeixent l’aportació social i cultural de dones i homes i integrant els valors de cura, respecte i empatia per desconstruir les condicions socials i culturals que fomenten la desigualtat, avançant cap a una societat més justa i lliure.

El programa Coeduca Cardedeu té per objectius:  

•    Promoure el desenvolupament integral dels nens i les nenes més enllà dels rols tradicionals associats a la feminitat i la masculinitat.
•    Donar eines al professorat per integrar la coeducació com a estratègia de prevenció de la violència masclista i el desenvolupament d’unes relacions més respectuoses i alliberadores. 
•    Sensibilitzar i transformar la comunitat entorn a la igualtat efectiva de gènere per fer una societat més justa i equitativa.
•    Potenciar una perspectiva positiva de la diversitat (gènere, orientació sexual, origen, etc.) en els centres educatius. 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: