|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 26 de març de 2018

El Ple municipal ordinari d'aquest mes se celebra el dimecres 28 de març

Tindrà lloc a les 19 hores, a la sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 2/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 22/02/2018

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 22/03/2018:
2. Autorització compatibilitat Sra. MSC

3. Nomenar carrer Pere Comas i Duran, el tram de carrer Esteve Barangé, entre l'avinguda rei En Jaume i el c. Girona.

4. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2019

5. Aprovació del reglament municipal regulador del servei d'allotjament temporal d'urgència de l'Ajuntament de Cardedeu

6. Moció en defensa d'un sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques, que presenten els grups municipals d'ERC i la CUP.

7. Moció de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania, que presenta el grup municipal Socialista.

8. Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat), que presenta el grup municipal Socialista.

II.PART DE CONTROL:

9. Donar compte del nomenament de Jutgessa de pau substituta de Cardedeu.

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nº 6 a nº 10/2018.

11. Donar compte decrets d'Alcaldia del núm. 121/2018 al 231/2018

12. Informacions diverses.

13. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: