|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Dimarts, 5 de novembre de 2013

El Ple aprova rebaixar l'IBI un 3% per al proper any

Pràcticament totes les taxes mantenen les mateixes quotes i tarifes
El Ple Municipal ha aprovat les Ordenances Fiscals per a l'any 2014 amb els vots favorables de CiU i PP, les abstencions de PSC, ICV i ERC, i en contra de la CUP i GPC. El més destacable és la rebaixa d'un 3% en la factura de l'Impost de Béns Immobles (IBI) del proper any, un cop reduït el tipus impositiu de l'impost del 0,68 al 0,62.

De fet, l'Ajuntament fa sis anys consecutius que rebaixa aquest tipus per tal de compensar en bona part l'increment natural que presenta l'impost degut a la revisió dels valors cadastrals de l'any 2009.

Evolució del gravamen de l'IBI fixat per l'Ajuntament.

2008 - 1,022
2009 - 0,94
2010 - 0,86
2011 - 0,80
2012 - 0,722
2013 - 0,68
2014 - 0,62

A més, s’ha introduït una nova bonificació del 20% en el rebut de l’IBI, que es podrà aplicar a les parcel·les en sòl urbanitzable que no estiguin urbanitzades i desenvolupin activitats agrícoles o forestals. També s’ha ampliat el redactat de la bonificació existent per a famílies nombroses, on pels casos que es presentin rendiments d’activitat econòmiques (autònoms) no prendrà de referència l’import brut pel càlcul del còmput d’ingressos sinó que es deduiran determinades despeses deduïbles segons la declaració de renda.

Les altres principals modificacions de les Ordenances Fiscals per al 2014:

Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)
. De la discussió i debat durant la sessió plenària, en va sorgir una modificació important: la introducció d’un nou punt sobre els subjectes passius de l’impost, que produirà la suspensió d’aquells expedients de plusvàlues i els seus possibles interessos quan siguin derivats de la pèrdua del primer habitatge, com és el cas de dacions en pagament o processos de desnonament.

Taxa de recollida d’escombraries:
també s’ha ampliat el redactat de la bonificació existent per a famílies nombroses, on pels casos que es presentin rendiments d’activitat econòmiques (autònoms) no prendrà de referència l’import brut pel càlcul del còmput d’ingressos sinó que es deduiran determinades despeses deduïbles segons la declaració de renda.

A més, s’ha ampliat la llista de productes que es poden portar a la deixalleria per tal d’accedir a la bonificació del 25%.

Taxa de documents administratius, taxa d’activitats d’urbanisme i taxa d’intervenció administrativa: s’ha introduït la possibilitat d’aplicar una nova bonificació del 10% quan el tràmit corresponent s’hagi iniciat telemàticament i el seu pagament s’hagi formalitzat per la passarel·la de pagament virtual.

Taxa de guals: s’ha creat una bonificació del 50% per locals o naus que no tinguin activitat econòmica.

Taxa de clavegueram: es mantenen els mateixos imports pels diferents trams de consum, de manera que no hi haurà variacions en el preu dels rebuts trimestrals de l’aigua.

L’única taxa que s’incrementa és la del mercat municipal, entre un 3 i 4%, perquè s’ha actualitzat segons les despeses reals de manteniment i funcionament de l’equipament i el seu servei.

D’altra banda, el calendari fiscal 2014 es modificarà en base a diverses peticions ciutadanes i un cop estudiada la distribució dels pagaments durant l’any. Així, amb la intenció de fer coincidir el mínim de quotes en la mateixa data, la taxa de guals i la primera fracció de la taxa de recollida de residus es retardaran per no coincidir amb càrrecs de l’IBI i no representin una càrrega destacada per a les famílies.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: