|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 26 d'octubre de 2018

El Ple aprova les ordenances fiscals per a l'any 2019

Inclouen dues bonificacions ambientals importants en l'IBI i en la taxa d'escombraries.

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2019. Les principals novetats fan referència a canvis d'ordenances per adequar-les a la llei vigent o al cost efectiu dels serveis; en l'increment de l'IPC a l'IBI i a la taxa d'escombraries; i en la introducció de dues noves bonificacions ambientals, una per la instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar i l'altra per l'autogestió de les restes orgàniques.

Entre les ordenances que es modifiquen per adequar-les a la llei o al cost real, en destaca l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues), on a partir d'ara no hi estaran subjectes les transmissions en les quals s'acrediti que no hi ha hagut un increment de valor. O l'adequació de la taxa de recollida de gossos al preu i característiques del servei, ja que ha augmentat 10€ el preu d'inserció del xip. Com en les ordenances fiscals d'anys anteriors, es manté el criteri d'eficiència, eliminant taxes que no cobreixen els seus propis costos de gestió o que aporten ingressos baixos. En aquest sentit, l'ordenança d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires es modifica per tal que les ocupacions que siguin per a més d'un any no s'hagin de fer per autoliquidació. També s'eliminen la major part de taxes de cementiri vinculades a les despeses administratives pròpies de l'Ajuntament.

Quant als impostos que suposen una font d'ingressos més importants de l'Ajuntament, el d'impost de béns immobles (IBI) i el de la taxa d'escombraries, s'actualitzaran segons la variació de l'IPC internanual, és a dir, un 2,2%. Per a les famílies no suposarà un canvi massa important: poc més de 2€ anuals per les escombraries i menys de 10€ anuals de mitjana per l'IBI, que variaran en funció del valor cadastral. En conjunt, però, amb aquestes actualitzacions s'aconseguirà mantenir el nivell d'ingressos necessari per mantenir serveis en un any en què les retribucions de personals augmentaran un 2,5% i, fins i tot, poder desenvolupar algun projecte nou com la tarifació social de les escoles bressol o assegurar els casal d'estiu, que s'han convertit en un element de conciliació essencial per a moltes famílies.

Com a novetat, també s'han aprovat dues noves bonificacions ambientals:
  • Bonificació del 50% de l'IBI per als habitatges que hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tècnic i elèctric de l'energia solar (amb una antiguitat inferior a 3 anys en el moment de la sol·licitud i prèvia homologació de l'administració competent)
  • Bonificació del 30% de la taxa d'escombraries per als habitatges que acreditin autogestió de la fracció orgànica (autocompostatge), acumulable a la bonificació per a l'ús de la deixalleria (fins a un 55% de bonificació)

Tenint en compte que al maig vinent finalitza el mandat i que el pressupost municipal de l'any vinent serà de transició, el govern de Cardedeu ha tingut en compte i ha informat en tot moment als grups de l'oposició de la situació del proper exercici pressupostari i, molt especialment, quines despeses addicionals inevitables hi hauran, per tal de consensuar propostes d'augment d'ingressos o de reducció de despesa.

La modificació de les ordenances fiscals de 2019 es va aprovar amb 8 vots a favor (4 ERC i 4 CUP), 3 en contra (PSC) i 3 abstencions (PDeCAT). Ara estaran en exposició pública durant un mes per fer-hi al·legacions.

Imatges

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: