|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Dimarts, 19 de febrer de 2019

Decret de serveis mínims per la convocatòria de vaga del 21 de febrer

Amb motiu de la convocatòria de vaga del dijous 21 de febrer, s'han decretat:

PRIMER.- Fixar els següents serveis mínims de la Corporació, durant el dia 21 de febrer de 2019, i en l'horari ordinari establert:

Oficines municipals: Es designa quatre membres per Registre i informació, per cobrir l'horari d'obertura dels dijous, de 9h a 19h.

Les funcions atribuïdes a aquest servei mínim són:

• Registre d'entrada: inclou el segell de recepció amb la data.
• Atenció telefònica, informant de la situació de serveis mínims que es pugui atendre al ciutadà
• Informació pública.
• NO s'ha de lliurar cap tipus de documentació ni rebre cap documentació que no sigui específicament destinada al registre d'entrada.
• Informar els usuaris dels serveis en el cas que, previsiblement, aquests no puguin ser atesos de la forma habitual.

Brigades: un/a membre de la brigada amb categoria oficial i un/a amb categoria operari/ària amb les funcions de garantir un funcionament mínim de les incidències / urgències que es puguin detectar (senyals de trànsit que causin perill, pilones trencades, panys trencats, fuites d'aigua, ...).

Policia Local: D'acord amb l'article 38 de la Llei de Policies Locals, els policies locals no poden exercir el dret de vaga ni participar en accions substitutives d'aquest ni en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels serveis.

La resta de dependències i/o serveis podran ser atesos per aquell personal que no exerceixi el dret de vaga.

SEGON.- Els responsables de cada servei venen obligats a:

- Determinar les persones imprescindibles per dur a terme els serveis mínims, els quals hauran de ser prestats, preferentment, pel personal que no exerceixi el dret de vaga.
- Informar a Recursos Humans del personal que exercici el dret de vaga als efectes pertinents.

TERCER.- Indicar que el cessament i les alteracions en el treball produïts pel personal necessari per al manteniment dels serveis mínims que determina l'apartat primer 1 seran considerats il·legals a efectes de l'article 16.1 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, en relació amb l'article 54 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, de l'Estatut dels treballadors.

QUART.- Establir com a serveis mínims dels diferents serveis de competència municipal prestats per tercers, els següents:

• "SAGALES" Servei de BUC, bus urbà: segons el que decreti la Generalitat,
autoritat en matèria de transport.
• "CONSORCI/ SAVOSA" Servei de recollida domiciliària d'escombraries: 1 camió, 1 conductor i 1 peó
• "CONSORCI/SAVOSA" Servei de recollida selectiva: 1 camió i 1 conductor
• "VIVER DE BELL·LLOC" Servei de manteniment del verd urbà: 3 persones.
• "MOIX" Servei de manteniment d'arbrat viari: 2 persones per a respondre davant d'imprevistos (caiguda d'arbres, branques, etc).
• "C10" Servei de neteja d'equipaments: garantir la neteja de, com a mínim, netejar tots els vàters dels edificis municipals.
• "C10" Servei d'enllumenat públic: Servei de guàrdia.
• "CLD" Servei de neteja viària: 1 encarregat i 2 peons, és a dir, un servei equivalent al de un diumenge (atendre i resoldre emergències en el telèfon 664.147.407)
• "CONSORCI/DUB" Servei de manteniment de clavegueram municipal (atendre i resoldre emergències en el telèfon 609.38.15.62)
• "MONCOBRA" Servei de manteniment de les instal·lacions dels equipaments municipals (atendre i resoldre emergències en el telèfon 608.605.253)
• "ETRA BONAL" Servei de manteniment dels semàfors (atendre i resoldre emergències en el telèfon 93.377.81.50)
• "THYSSENKRUPP" Servei de manteniment dels ascensors dels equipaments municipals (atendre i resoldre emergències en el telèfon 93.489.03.00)
• Altres serveis concessionats o contractats: els personal necessari per a un correcte funcionament mínim dels serveis que, respectuós amb el dret de vaga, atengui adequadament les necessitats de la ciutadania.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: