|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Identitat local

Dijous, 3 de març de 2011

Convocatòria del I premi de narrativa breu Isabel Cerdà

Els relats s'han de presentar abans del 4 d'abril. El premiat rebrà 600 euros.
L'Ajuntament de Cardedeu convoca el I premi de narrativa breu "Isabel Cerdà", amb el qual vol retre homenatge a la professora de l'IES el Sui, que ens va deixar sobtadament l'any 2010, agraint així la tasca que va desenvolupar durant 26 anys en favor de la literatura i l'ensenyament. En la dotació d'aquest premi col·laboren també la família i els amics d'Isabel Cerdà


BASES DEL CONCURS:

  • Els relats objecte del concurs hauran d'estar escrits en llengua catalana. L'extensió serà d'entre 3 i 7 fulls mida A-4, per una sola cara, en lletra Times New Roman 12, interlineat 1,5 i marges 2,5 cm.
  • Només s'admetrà una obra per autor, que haurà de ser original, inèdita i no premiada en cap altre certamen.
  • Els originals es presentaran en paper i en arxiu informàtic (PDF) en un CD. La presentació es farà en dos sobres tancats: un contindrà l'original en paper i el CD amb un pseudònim escrit tant al CD com a la capçalera dels fulls; l'altre sobre contindrà les dades personals de l'autor: nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail i el pseudònim. A l'exterior de tots dos sobres constarà la inscripció "I premi de narrativa breu Isabel Cerdà" i, a sota, el pseudònim identificador. Cap original no podrà anar signat amb el nom de l'autor.
  • Els originals s'hauran de lliurar a l'Ajuntament de Cardedeu, plaça de Sant Joan, 1, 08440 Cardedeu, personalment o per correu certificat. La data límit de recepció serà el dia 4 d'abril de 2011 a les 14 hores.
  • La dotació del premi serà de 600 €.
  • El Jurat estarà presidit per Josep Pujol i Coll, escriptor, professor d'Història de la Cultura a l'Escola Superior de Música de Catalunya i amic personal de la Isabel Cerdà. La resta de membres serà designada per l'Ajuntament de Cardedeu.
  • El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer el dia 23 d'abril de 2011, en el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi.
  • Totes les obres, premiades o no, podran ser publicades per l'Ajuntament de Cardedeu. Els originals no premiats podran passar-se a recollir durant els quatre mesos següents a l'adjudicació del premi, si així ho desitgen els autors; després d'aquesta data, es podran destruir.
  • El fet de presentar-se al concurs suposa l'expressa conformitat dels autors amb aquestes bases.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: