|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Dimarts, 19 de setembre de 2017

Comunicat de l'Ajuntament de Cardedeu en relació a la Instrucció 1/2017 de la Fiscal en Cap Provincial de Barcelona

La Policia Local de Cardedeu ha rebut la Instrucció 1/2017 que la Fiscal en Cap Provincial de Barcelona ha dirigit als Mossos d'Esquadra amb expressa petició de trasllat a les Policies Locals de Catalunya.

Un cop llegida la Instrucció, l'Ajuntament de Cardedeu vol fer les consideracions següents:

- L'Ajuntament ha dirigit un escrit a la Fiscal en Cap Provincial de Barcelona per tal que deixi sense efecte la seva Instrucció, ja que aquesta entra en contradicció amb l'acord adoptat per la "Comisión Nacional de Coordinación de la Policia Judicial" on s'especifica clarament que les Policies Locals només podran actuar com a policia judicial en unes concretes infraccions penals especificades en el propi conveni.

- La resolució del Tribunal Constitucional, com diu la Instrucció, exigeix que "se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum...". Més endavant afegeix: "La notoriedad de la prohibición de los actos de organización del denominado referéndum .....". Per tant, tal com també diu l'informe del Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona, de 15 de setembre, la suspensió no autoritza cap interpretació que comporti una suspensió, limitació o restricció del ple exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.

- Per tot això, es recorda als veïns i veïnes de Cardedeu que els actes públics que es puguin celebrar durant aquests dies en mostra de la lliure expressió de les persones, com Dret Fonamental que és, no estan prohibits. Tampoc està prohibida l'activitat política al poble de Cardedeu. No hi ha cap prohibició ni expressa ni tàcita relativa a qualsevol acte de posicionament polític, en tant que en sí mateixos ni organitzen, ni preparen, ni celebren cap referèndum.

- Informem que aquest Ajuntament:
1) Ha sol·licitat als diferents grups polítics si estan interessats en repartiment d'espais de forma ordenada, sense haver obtingut resposta, pel que es considera que s'ha de seguir la tramitació mitjançant instància ordinària.
2) Permetrà la col·locació de banderoles, cartells i pancartes al·lusives a posicionament polític, de qualsevol classe que sigui, prèvia petició per instància tal com es fa habitualment.
3) Permetrà l'ocupació de via pública per a instal·lar taules informatives o carpes, prèvia petició habitual mitjançant instància, a totes aquelles entitats i col·lectius que així ho demanin, sempre que l'espai ho permeti i no entri en contradicció amb altres activitats ja previstes.
4) De tot això es dóna trasllat a la Policia Local de Cardedeu.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: