|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies

Dimarts, 7 de maig de 2013

Cardedeu elabora un pla per promoure la reducció de residus

El document proposa 39 accions, tres de les quals es posaran en marxa els propers mesos.

L'Ajuntament de Cardedeu ha elaborat el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals, un document que defineix les estratègies i actuacions de futur per aconseguir una reducció quantitativa i qualitativa dels residus generats al municipi.

El Pla proposa dur a terme 39 accions dividides en grans àmbits, entre les quals hi ha la matèria orgànica i la fracció vegetal, el paper, els envasos i embalatges, entre d'altres. Tres d'aquestes accions ja s'estan treballant i és previst que es posin en marxa els propers mesos: estendre la recollida d'oli domèstic a tot el municipi; promoció de mercats d'intercanvi i de segona mà; i millorar la recollida de voluminosos per tal d'evitar abandonaments a la via pública.

Per redactar el Pla, s'han analitzat les dades de generació i gestió de residus del municipi, la seva composició, i les campanyes de sensibilització que ha dut a terme l'Ajuntament, entre d'altres indicadors. A més, s'han fet 318 enquestes a la ciutadania sobre els hàbits de consum i la generació de deixalles, 255 de les quals s'han fet via telefònica i 63 a través de la pàgina web www.cardedeu.cat

Els objectius del Pla són:

  • Promoure la reducció de residus, especialment els de difícil reintroducció als cicles productius, els perjudicials per al medi o les persones, així com els envasos, paper i les anomenades fraccions minoritàries.
  • Incrementar la implicació i participació activa dels diferents sectors socials i econòmics en les decisions relatives a la gestió dels residus: ciutadania, empreses, comerços, associacions i administració.
  • Promoure el consum responsable, i incrementar la sensibilització de la ciutadania sobre la implicació de les seves decisions com a consumidors
  • Reduir un 15% la generació de residus per càpita respecte el 2006: arribar a 1,4 kg/habitant i dia l'any 2017 (l'any 2006 era de 1,7 kg/habitant i dia)

L'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Cardedeu ha estat subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya.

Consulteu el document complet i les conclusions de les enquestes ciutadanes aquí al costat i al portal de medi ambient http://mediambient.cardedeu.cat/.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: