|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 6 de novembre de 2015

Cardedeu aprova unes ordenances fiscals més progressives

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals per a l'any 2016 amb els vots a favor d'ERC, CUP i PP (10), en contra de CiU i GpC (4) i l'abstenció del PSC (3).
Les ordenances del 2016 pretenen mantenir els ingressos municipals introduint criteris de progressivitat al tributs locals -que sigui qui més té qui més pagui- i reduint les càrregues fiscals a l'activitat. Amb aquest objectiu, les dues principals novetats respecte les ordenances precedents són la introducció dels tipus diferenciats a l'IBI i la reducció de la taxa d'activitats.

Pel que fa l'Impost de Béns Immobles (IBI), és mantindran els tipus de l'any 2015, però s'introduirà un tipus impositiu diferenciat. El tipus diferenciat és un recàrrec que es pot aplicar al 10% d'unitats cadastrals de més valor de cada tipologia d'ús que no sigui habitatge. Amb l'aplicació d'aquest recàrrec les oficines de valor superior a 200.000€ (un 10% del total), les indústries amb un valor superior a 500.000€ (un 5% del total), els comerços amb un valor superior a 200.000€ (el 6% del total) i els garatges i magatzems de valor cadastral superior als 50.000€ (l'1% del total) tindran un tipus del 0,75. Per la resta d'unitats cadastrals i per a tots els habitatges el tipus de l'IBI urbà es mantindrà en el 0,58.

Pel que fa a les taxes, no presenten variacions substancials, tot i que hi ha alguns canvis de conceptes i adaptacions normatives. En destaca la taxa d'activitats, dividint en dos les tarifes d'obertura de nous establiments: fins ara hi havia una única tarifa de 600 euros, i a partir de 2016 s'estableix una quota de 300 euros per la comunicació prèvia d'obertura d'activitats de baix risc, i una de 150 euros per les activitats innòcues.

A la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, s'ha ampliat el període d'estiu incloent el mes d'abril per donar resposta a les demandes dels establiments de restauració. La taxa de cementiri també s'ha modificat per afegir els nous columbaris, amb una tarifa de 280 euros per concessió, de 60 euros per lloguer i de 30 euros per inhumacions o exhumacions.

També presenta variacions la taxa de guals i de reserva de via pública. S'ha afegit la categoria de guals industrials o comercials als aparcaments amb capacitat per diversos vehicles, amb un coeficient del 1,5. I en la reserva d'aparcament, s'ha inclòs una tarifa per demandes puntuals, fixada en 35 euros per 5 metres, ja que fins ara només es contemplaven les reserves anuals.

Per últim, s'han eliminat alguns conceptes de la taxa per expedició de documents administratius pel seu baix import i pels costos de gestió associats. Es tracta de tràmits que ofereix l'Oficina d'Atenció Ciutadana com l'expedició de certificats de residència, de convivència, de béns, o fotocòpies, entre d'altres.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: