|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 30 de novembre de 2018

Cardedeu aprova un pressupost de 19.682.000 euros per l'any 2019

El Ple de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació de l'any 2019 amb 9 vots a favor i 7 en contra.

El pressupost d'aquest any té una dotació total de 19.682.000 euros. Això representa un increment d'un 4,10% respecte el pressupost de l'any anterior. Pel que fa als capítols d'ingrés el pressupost recull la previsió d'ingrés derivat de les ordenances fiscals aprovades inicialment en el Ple del mes d'octubre, essent un pressupost extremadament prudent en els ingressos un cop revisat exhaustivament l'execució dels padrons que generen la base de càlcul.

Quant a la despesa, en destaca l'augment del capítol I, corresponent a personal, en un 3,2%, com a conseqüència de l'increment salarial del 2,05%, la transformació d'algun lloc de treball, i els requeriments del nou organigrama per adaptar l'organització a les necessitats i expectatives del conjunt de la ciutadania. El capítol II, corresponent a despesa corrent, augmenta lleugerament, mantenint-se la línia política del mandat, prioritzant l'atenció a les persones, que enguany es veu reflectit en diferents propostes per adquisició i foment d'habitatge social, i en la implementació de la tarificació social en les escoles bressol. Es manté l'aposta per la municipalització de serveis municipals, iniciada durant el 2017, i enguany incorporarà el manteniment preventiu i correctiu de l'enllumenat públic de Cardedeu. Correlativament, aquesta decisió ha d'aportar un estalvi en forma de rebaixa de la despesa energètica.

Les inversions previstes en el pressupost 2019 ascendeixen a 1.762.000 euros, dels quals 1.157.000 són finançats amb endeutament. Enguany s'ha decidit optar per una gran relació de "petites" inversions que beneficiïn al conjunt de la població com l'escomesa de clavegueram de Can Manent, una caldera de biomassa a l'escola Corbella, una nova il·luminació al camp de futbol, i diverses obres d'accessibilitat en edificis públics, entre d'altres.

Pel que fa a l'endeutament de l'Ajuntament, demostra una gran solvència financera de l'ens, al ser només del 49,7%. Durant la sessió plenària el govern també va exposar les línies prioritàries de treball associades al pressupost 2019.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: