|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies

Dimecres, 20 de febrer de 2013

Canvis en el rebut de l'aigua

El proper rebut de l'aigua dels cardedeuencs tindrà variacions, tant de preu com de manera de calcular-lo. A més, s'hi inclou la nova taxa de clavegueram.
A partir d'ara els rebuts de l'aigua dels cardedeuencs seran diferent. Les tarifes i la manera de computar-les han variat i, a més, a partir d'ara el rebut inclourà la taxa del clavegueram.

VARIACIÓ REBUT DE L'AIGUA
D'una banda hi ha hagut dues variacions de la tarifa:

  • octubre de 2012: La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya va aprovar un augment de tarifes
  • novembre de 2012: ATLL va augmentar el preu de l'aigua un 70%. Això representarà aproximadament un augment del 30% en el preu del rebut. En el primer rebut (gener 2013) aquest increment només s'aplicarà a 2/3 del consum, corresponents a novembre i desembre de 2012 i excloent octubre de 2012.

D'altra banda ha variat també la manera de calcular-ne el preu. Fins ara hi havia dos blocs, el primer corresponent al preu del consum dels primers 6m3/abonat/mes, i el segon, amb un preu superior a partir dels 6m3/abonat/mes. A partir d'ara hi haurà tres blocs, amb un preu diferent per a cada bloc:

  • fins a 6m3/abonat/mes: 0,3671 euros/m3
  • de 6 a 12m3/abonat/mes: 0,7437 euros/m3
  • excés de 12m3/abonat/mes: 0,8003 euros/m3

D'aquesta manera, si un abonat consumeix, per exemple, 10 m3, pagarà els 6 primers m3 al preu del primer bloc (0,3671 euros/m3), i els 4 següents al preu del segon bloc (0,7437 euros/m3). 


En el cas de les famílies nombroses, els blocs són diferents:

  • fins a 12m3/abonat/mes: 0,3671 euros/m3
  • de 12 a 24m3/abonat/mes: 0,7437 euros/m3
  • excés de 24m3/abonat/mes: 0,8003 euros/m3

El sistema per blocs pretén penalitzar els consums excessius d'aigua i incentivar a l'estalvi de l'aigua.

Finalment, hi ha un augment en la quota fixa, que ara és de 10,62 euros trimestrals.

TAXA DE CLAVEGUERAM
Al rebut de l'aigua se li afegeix, a partir d'ara, la nova taxa del clavegueram, creada d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) del 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, que indica que "la política de preus de l'aigua ha de proporcionar incentius adequats perquè els usuaris utilitzin de forma eficient els recursos hídrics i, per tant, contribueixin als objectius mediambientals de la DMA". La taxa de clavegueram contribuirà, doncs, al cost del transport de l'aigua residual pels carrers del municipi fins als col•lectors municipals.

La taxa de clavegueram té un preu fix que, per a usos domèstics, és de 8,11 euros/rebut. A més, hi ha una part variable, que es calcularà en funció dels tres blocs equivalents als del preu de l'aigua, tot i que amb un preu inferior. Al rebut d'aquest mes, però, hi constarà en dos blocs, amb els següents preus:

  • fins a 6m3/abonat/mes: 0,088 euros/m3
  • més de 6m3/abonat/mes: 0,178 euros/m3

Al rebut apareixen ja amb l'IVA aplicat, per tant, no s'afegeix posteriorment. La taxa varia segons si s'aplica a usos domèstics o industrials.

En virtut del Conveni signat amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, des del mes de febrer aquest organisme és el que s'encarrega de la gestió del clavegueram, i és, igualment, el receptor de la taxa de clavegueram.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: