|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Millora urbana

Dilluns, 23 de juny de 2014

Arranjament de l'asfalt d'un tram de l'av. Mare de Déu de Montserrat

S'eliminarà la zona d'aparcament per tal que els vehicles puguin circular sense riscos mentre no comencin les obres d'arranjament de l'asfalt.
El dimecres 25 de juny s'eliminarà la zona d'aparcament del tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat entre el carrer Josep Maria Folch i Torres i l'avinguda Jaume Morató. Els vehicles podran seguir circulant en els dos sentits.

L'estat actual d'una part de l'asfalt presenta sots destacables, provocats per les arrels dels pins, que fan molt perillosa la circulació de vehicles en sentit est. Això provoca, al seu torn, que els vehicles envaeixin el carril contrari, amb el conseqüent perill de col•lisió. D'altra banda, els pins dels Dominics presenten unes arrels que comprometen la seva estabilitat i tenen, així, un elevat risc de caure. Els de l'av. Mare de Déu de Montserrat, a més, ja estan inclinats.

És per tot això que al desembre de 2013 els Serveis Tècnics municipals van redactar el document tècnic que defineix les obres, i que encara no s'havien dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària. Un cop se n'ha obtingut, s'inicia ara el corresponent procés de licitació i adjudicació per tal que les obres puguin començar en els propers mesos.

L'actuació que es durà a terme consistirà en arranjar el paviment d'asfalt i la vorera, i també es talaran els pins. A banda, s'aprofitarà, per dotar l'espai d'enllumenat públic i es retirarà també la línia elèctrica aèria existent. Les obres es finançaran amb pressupost municipal.

Els pins esmentats que es talaran no estan inclosos dins el Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, aprovat definitivament per la comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 20 d'octubre de 1999, pel qual es delimiten les Àrees Urbanes d'Interès Ambiental.
No es preveu replantar altres espècies arbòries per tal de garantir el màxim ample de pas accessible, que excepcionalment per zones urbanes consolidades pot ser com a mínim de 1,50 m (ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, que desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i ús dels espais públics urbanitzats).

Imatges

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: