|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 28 d'octubre de 2014

Aquest dijous 30 d'octubre, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, dijous dia 30 d'octubre de 2014, a les 19.00 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 12/2014, Ple extraordinari del 18/09/2014.
2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 13/2014, Ple extraordinari del dia 22/09/2014.
3. Aprovació de l'acta de la sessió nº 14/2014, Ple ordinari del dia 25/09/2014.
4. Aprovació de l'acta de la sessió nº 15/2014, Ple extraordinari i urgent del dia 06/10/2014.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 23/10/2014:
5. Dictamen relatiu a l'aprovació del nomenament del regidor del grup municipal de Convergència i Unió a les comissions informatives i en diferents òrgans col.legiats.
6. Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2015.
7 .Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo.
8. Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. Carles Grinyó Mo.
9. Dictamen relatiu a inadmetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió i inadmetre a tràmit l'inici d'un procediment de revisió d'ofici d'acte nul interposat pel Sr. Miquel Sallés Puig, contra els acords de ple de modificació de la relació de llocs de treball.
10. Moció que presenta el grup municipal Popular en relació al 9N.


II.PART DE CONTROL:

11. Donar compte de decrets d'alcaldia.
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 32 a la 36, corresponents al dies 15, 22, 29 de setembre, 6 i 13 d'octubre de 2014.
13. Donar compte al ple de l'adscripció de regidor al grup municipal de CiU.
14. Donar compte de resolucions de l'alcadia en relació a les delegacions que l'alcaldia ha conferit (decret 2014/736) i de nomenament de membre de la junta de govern local (decret 2014/737).

- INFORMACIONS DIVERSES.
- PRECS I PREGUNTES.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: