|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 27 de novembre de 2017

Aquest dijous 30 de novembre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 de novembre de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 9/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 26/10/2017.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 23/11/2017:
2. Aprovació de la declaració de la Tèxtil Rase com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)
3. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017.
4. Canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats.
5. Aprovació de la modificació del contingut de l'estipulació tercera del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació privada Teresa Oller i Nicolau.
6. Aprovació definitiva del Pla parcial corresponent al sector 6 "carretera BV-5105".
7. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018.

II.PART DE CONTROL:

8. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local nº 39 a 42/2017.
9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 948 al 1028

10. Informacions diverses.
11. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: