|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 28 de març de 2017

Aquest dijous 30 de març, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 de març de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:
1. Acta de la sessió nº 2/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 23/02/2017.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 23 de març de 2017:

2. Modificació pressupostària 4/2017. Crèdit extraordinari.

3. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2018.

4. Aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona, per l'actuació de reurbanització per ampliació d'illa de vianants del centre de Cardedeu a la carretera BV-5108, i sol·licitud de cessió de la titularitat del vial.

II.PART DE CONTROL:
5. Donar compte al Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu de l'aprovació definitiva de la modificació puntual referent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1 del PGOU de l'any 1984, clau 7a, de Cardedeu.

6. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la nº 6 a la 10/2017.

7. Donar compte dels decrets d'alcaldia del 18/2017 al 107/2017

8. Informacions diverses.
9. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: