|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 28 de juny de 2016

Aquest dijous 30 de juny, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 de juny de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

1. Acta de la sessió nº 5/2016, corresponent al ple ordinari del dia 26/05/2016.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 22/06/2016:

2. Aprovació modificacio pressupostària nº 5/2016. Crèdit extraordinari.
3. Aprovació modificacio pressupostaria 06/2016 suplement de crèdit
4. Rectificació errades materials en aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 2016
5. Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu

II. PART DE CONTROL:

6. Donar compe dels decrets de l'Alcaldia.
7. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local núms. 19 a 26.
8. Informacions diverses.
9. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: