|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 28 d'abril de 2015

Aquest dijous 30 d'abril, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 d'abril de 2015, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
ORDRE DEL DIA:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 3/2015, corresponent al Ple ordinari del 26/03/2015.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 23/04/2015:
2. Verificació del text refós de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu, referent al canvi d'ubicació de Zona Verda. Polígon Industrial "Sud"-Barri Poble Sec.
3. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera".
4. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu
5. Aprovació del preu públic dels cursos de llengua estrangera (anglès) del Centre de Formació d'Adults de Cardedeu
6. Aprovació del conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Cardedeu per a la creació d'una escola de Dansa Municipal.
7. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau.
8. Autorització de compatibilitat del Sr. Eduard Boix Guede
9. Autorització de compatibilitat a la Sra. Anahí Zaraté Arrondo
10. Autorització de compatibilitat de la Sra. Anna Martínez Franco
11. Autorització de compatibilitat de la Sra. Sílvia Farriol Pérez
12. Aprovació de l'addenda segona del conveni de cooperació administrativa entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
13. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram (aprovació provisional).
14. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 3/2015.
15. Aprovació del comptes justificatius 2013 del conveni de l'Associació de Jubilats de Cardedeu.

Propostes no dictaminades a la Comissió informativa:
16. Prendre coneixement de la proposta presentada pel Grup municipal de la CUP, en relació a modificar el procediment d'alta al padró municipal de Cardedeu, a fi d'evitar la discriminació de les persones immigrants i les que tenen una situació residencial precària.

II.PART DE CONTROL:

17. Donar compte de decrets d'alcaldia.
18. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 11 a la 15, corresponents al dies 23 i 30 de març, i 7, 13 i 20 d'abril de 2015.
19. Informacions diverses.
20. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: