|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 27 de setembre de 2016

Aquest dijous 29 de setembre, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 29 de setembre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 7/2016, corresponent al Ple ordinari del dia 28/07/2016.

Proposta dictaminada a la comissió especial de comptes del dia 11/08/2016:
2. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2015.

Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 22/09/2016:
3. Modificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, organisme de gestió tributària, en matèria de gestió de tributs.

4. Aprovació de la modificació pressupostària nº 10/2016. Crèdit extraordinari.

5. Autorització de compatibilitat de la Sra. C.G.R.

6. Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació referents al POUM de Llinars del Vallès.

7. Inadmetre el recurs administratiu de reposició interposat pel grup municipal CIU contra l'acord de creació de la societat "C10 Serveis i Manteniments SL".

8. Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, GPC, CIU i PSC.

II.PART DE CONTROL:

9. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nº 29 a 34/2016.

11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: