|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 27 de novembre de 2018

Aquest dijous 29 de novembre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 29 de novembre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió núm. 9/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 25/10/2018

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 22/11/2018:

2. Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes

3. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Associació de municipis i entitats per a l'aigua pública (AMAP) i els estatuts que regeixen l'esmentada associació.

4. Aprovació provisional de la modificació de les fitxes e-30, e-57, e-58 i e-69 del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu.

5. Modificació pressupostària núm. 06/2018. crèdit extraordinari i suplement de crèdit

6. Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'exercici de 2019

7. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2019

II.PART DE CONTROL:

8. Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 769 al 868

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38 a 42/2018

10. Informacions diverses

11. Precs i preguntes

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: