|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 27 de gener de 2015

Aquest dijous 29 de gener, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 29 de gener de 2015, a les 19 hores.
Ordre del dia

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 17/2014, Ple extraordinari del dia 27/11/2014.

2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 18/2014, Ple ordinari del dia 27/11/2014.

3. Aprovació de l'acta de la sessió nº 19/2014, Ple extraordinari del dia 18/12/2014.

4. Pressa de possessió del nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista-Acord Municipal.

5. Donar compte al Ple de l'adscripció del regidor del Grup municipal D'ERC-AI.

 

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 22/01/2015:

6. Proposta d'aprovació del compromís per establir les bases que regiran les relacions entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller sobre les inversions a realitzar en l'immoble catalogat per l'arquitecte Manel Raspall, i situat a l'avinguda Rei en Jaume núm. 18, propietat de la fundació a fi de destinar-ho al servei públic.


Proposta no dictaminada per la Comissió informativa:

7. Proposta d'acords: Moció dels Grups Municipals de CiU, PSC, CUP, ICV-EUiA, GpC i ERC-AD, de suport a la Iniciativa legislativa Popular que presenten l'Observatori DESC, les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Mesures Urgents per fer front a l'emergència Habitacional i la Pobresa Energètica a petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Cardedeu.

 

II. PART DE CONTROL:

8. Donar compte de decrets d'alcaldia.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 41 a la 47, corresponents al dies 17 i 24 de novembre, 1, 5, 15, 22 i 29 de desembre de 2014.

10. Informacions diverses.

11. Precs i preguntes.

 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: