|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 26 de gener de 2016

Aquest dijous 28 de gener, Ple municipal ordinari

Sessió extraordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 15/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 26/11/2015.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 21/01/2016:

2. Modificació del nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions (Consorci per a la defensa del riu Besós i Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental).

3. Aprovació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2016

4. Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública

5. Aprovació provisional de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del Quart Cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu.

Propostes no dictaminades a la Comissió informativa:

6. Canvi de l'hora de celebració del Ple ordinari a celebrar el dia 25 de febrer de 2016.

7. Desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2016.

II.PART DE CONTROL:

8. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 41 a 48/2015 i 1/2016.

10. Informacions diverses.

11. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: