|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 25 de febrer de 2019

Aquest dijous 28 de febrer, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de febrer de 2019, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 1/2019, corresponent al Ple ordinari del dia 31/01/2019.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 20 de febrer de 2019:

2. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública.

3. Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu.

4. Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019.

5. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2019 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions

II.PART DE CONTROL:

6. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núms. 4 a 7/2019.

7. Donar compte dels decrets de l'alcaldia del núm. 2019/58 al 2019/145

8. Informacions diverses.
9. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: