|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 24 de setembre de 2018

Aquest dijous 27 de setembre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 27 de setembre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:
1. Acta de la sessió nº 7/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 26/7/2018.

2. Presa de possessió del Sr. Jordi Nadal Cantó com a nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal PDeCAT (CIU).

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia20 de setembre de 2018:
3. Acord d'execució de sentència 13/2014 del jutjat contenciós administratiu núm. 5 de 27 de gener de 2014 i 518/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23 de juny de 2017

4. Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador del Servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu

II.PART DE CONTROL:
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núms. 27 a 31/2018.

6. Donar compte els decrets d'Alcaldia núm. 553 al 690.

- Informacions diverses.
- Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: