|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 25 de novembre de 2014

Aquest dijous 27 de novembre, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, dijous 27 de novembre de 2014, a les 19 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 16/2014, Ple ordinari del dia 30/10/2014.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 20/11/2014:
2. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions del municipi de Cardedeu i el mapa de capacitat acústica de Cardedeu.
3. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la gestió controlada de terres, enderrocs , runes i residus de la construcció.
4. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana de Cardedeu.
5. Aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats del cursos i tallers trimestrals del Casal de la Gent Gran i del Casal de la Tèxtil Rase, adreçats al col·lectiu de la gent gran.
6. Aprovació dels preus públics del complex de la Piscina Coberta a partir de l'1 de gener de 2015.
7. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de col.laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores".
8. Aprovació del decàleg de la transparència.
9. Proposta d'acords: Moció per combatre el feixisme, el racisme i la xenofòbia a Cardedeu, presentada pel grup municipal de la CUP.
Proposta no dictaminada per la Comissió informativa:
10. Proposta d'acords: Moció de declaració de responsabilitat pel 9N.

II. PART DE CONTROL:
11. Donar compte de decrets d'alcaldia.
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 37 a la 41, corresponents al dies 20 i 27 d'octubre i 3, 10 de novembre de 2014.
13. Donar compte al ple de l'adscripció de regidor al grup municipal de la CUP.

- INFORMACIONS DIVERSES.
- PRECS I PREGUNTES.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: