|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 24 d'octubre de 2017

Aquest dijous 26 d'octubre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 d'octubre de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:
1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 8/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 19/10/2017.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 21/09/2017:
2. Dissolució de l'Institut Municipal de cultura.
3. Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús.
4. Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba".
5. Desestimació del recurs de reposició de la modificació de la relació de llocs de treball

Assumpte no dictaminat per la Comissió informativa:
6. Modificació pressupostària núm. 10/2017. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

II.PART DE CONTROL:
7. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 854 al 937.
8. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local núm. 34 a 38.

9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: