|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 24 de novembre de 2015

Aquest dijous 26 de novembre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:
1. Acta de la sessió nº 14/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 29/10/2015.

Proposta dictaminada a la C.E.C. del dia 01/10/2015:
2. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 19/11/2015:
3. Aprovació de la gestió del Padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2015. (PRP2015/1593)
4. Resolució d'al.legacions i aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits. (PRP2015/1455)
5. Aprovació modificació pressupostària núm. 14/2015. Transferència de crèdit, suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
6. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015.

II.PART DE CONTROL:
7. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 22 i 29 d'octubre i 5 i 12 de novembre de 2015.


9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: