|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 23 de maig de 2016

Aquest dijous 26 de maig, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 de maig de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió n º4/2016, corresponent al Ple Ordinari del dia 28/4/2016.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 19-05-2016:
2. Acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, SL" i aprovació inicial dels seus estatuts.

3. Aprovació inicial de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, Clau 7a.

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016

5. Aprovació modificació pressupostària núm. 04/2016. suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

6. Moció de suport a la Marxa Som, que presenta el grup municipal d'ERC.

7. Moció sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització, que presenta el grup municipal de la CUP.

II.PART DE CONTROL:

8. Donar compte de l'informe de morositat i PMP corresponent al primer trimestre de 2016.

9. Donar compte execució pressupost 1r trimestre 2016

10. Donar compte de l'acord de la liquidació del pressupost 2015 mitjançant decret d'alcaldia 2016/304

11. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

12. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

13. Informacions diverses

14. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: