|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 24 de gener de 2017

Aquest dijous 26 de gener, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 de gener de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:


I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 11/2016, corresponent al Ple ordinari del dia 24/11/2016.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 19 de gener de 2017:

2. Resolució conveni escola de dansa municipal

3. Nomenament dels membres del consell d'administració de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, S.L."

4. Esmena de defectes dels estatuts de la societat mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del registre mercantil de Barcelona

5. Petició compatibilitat funcionària TDG

6. Petició compatibilitat treballadora NAG.

7. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017.

8. Moció per la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya Recuperem el cim!, presentada pel grup municipal de la CUP, amb l'adhesió del grup municipal d'ERC.

9. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania, presentada pels grups municipals d'ERC, CUP i CIU, amb l'adhesió del grup municipal de GPC.

II.PART DE CONTROL:

10. donar compte dels decrets de l'Alcaldia del nº 771/2016 al 17/2017.

11. Donar compte del decret de l'Alcaldia 869/2016, de data 15-12-2016, relatiu a la delegació de competències a la Junta de Govern Local

12. Donar compte del decret de l'Alcaldia nº 890/2016, de 23/12/2016, relatiu a la modificació d'estructura en àrees de govern municipal i regidories.

13. Donar compte de les actes de les Junta de Govern Local núms. 43 a 49/2016.

14. Donar compte de l'execució del Pressupost del tercer trimestre de 2016.

15. Donar compte de l'informe d'intervenció 6/2017 sobre resolució de discrepàncies (art. 218 TRLHL)

16. Informacions diverses.

17. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: