|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 23 d'octubre de 2018

Aquest dijous 25 d'octubre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 d'octubre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 8/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 27/09/2018

Assumpte dictaminats a la C.E.C. del 04/09/2018:
2. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2017

Assumptes dictaminats a la comissió informativa del 18/10/2018:
3. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals (aprovació provisional)

4. Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Expedient 2018/4839.

5. Modificació dels estatuts de la societat mercantil municipal "C-10 Serveis i Manteniments, S.L."

6. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018

7. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació de nou regidor.

8. Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor.

II.PART DE CONTROL:

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 33 a 37/2018.

10. Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 691 al 768

11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: