|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 22 de maig de 2017

Aquest dijous 25 de maig, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 de maig de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 4/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 27/04/2017.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 18 de maig de 2017:
2. Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal

3. Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.

4. Acord imposició taxa utilització privativa dependències municipals i aprovació ordenança fiscal

5. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardedeu i de Llinars del Vallès

6. Aprovació de les prescripcions fixades en l'informe d'Adif, respecte la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.

7. Aprovació inici de la licitació de l'expedient de contractació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus".

8. Moció per defensar la baixada de ràtios a favor de la qualitat de l'educació i l'ensenyament públic, que presenten els grups municipals d'ERC i la CUP, amb l'adhesió dels grups municipals de CiU i PSC.

9. Moció per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d'internet de l'Ajuntament de Cardedeu, que presenta el grup municipal del PSC.

II.PART DE CONTROL:

10. Donar compte dels decrets d'alcaldia del núm. 2017/282 al 2017/339.

11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 15 a 18/2017

12. Informacions diverses.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: