|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 22 de setembre de 2015

Aquest dijous 24 de setembre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 11/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 30/07/2015.
2. Acta de la sessió nº 12/2015, corresponent al Ple extraordinari del dia 02/09/2015.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 17/09/2015:

3. Nomenament de nous membres de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Cardedeu.
4. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2016
5. Delegació en favor la Junta de Govern Local de la realització dels sortejos dels membres de les meses electorals dels processos electorals.
6. Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista (ERC-AI), amb l'adhesió dels grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i del Partit Socialista (PSC), de de rebuig a l'acord comercial "d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió" entre la Unió Europea i els Estats Units.
7. Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista (ERC-AI), amb l'adhesió dels grups municipals del Convergència i Unió (CiU), Partit Socialista (PSC) i Gent pel Canvi (GpC), d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors

Proposta no dictaminada a la Comissió Informativa:
8. Petició dirigida a la Diputació de Barcelona sol·licitant que les funcions de tresoreria de l'ajuntament de Cardedeu, passin a ser exercides de forma transitòria pels funcionaris de la Diputació, en el marc de la disposició final segona de la llei 18/2015, de 9 de juliol, que modifica la disposició transitòria setena de la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

II.PART DE CONTROL:
9. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 23 i 30 de juliol de 2015, 6 d'agost, 3 i 10 de setembre de 2015.
11. Donar compte de la liquidació del pressupost mitjançant el Decret 2015/835, 09/09/2015.


12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: