|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 22 de novembre de 2016

Aquest dijous 24 de novembre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 24 de novembre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 10/2016, corresponent al ple ordinari del dia 27/10/2016.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 17 de novembre de 2016:

2. Aprovació del pressupost 2017 i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball

3. Aprovació Pla econòmic financer

4. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2017

5. Aprovació de la gestió del padró municpal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2016

6. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, clau 7 a.

7. Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals

8. Moció de suport a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública, que presenta el grup municipal de la CUP, amb l'adhesió del grup municipal d'ERC.

9. Moció en defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió del grup municipal de la CUP


II.PART DE CONTROL:

10. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia al Ple del dia 24/11/2016.

11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núms. 39 a 42/2016

12. Informacions diverses.

13. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: