|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 21 de febrer de 2017

Aquest dijous 23 de febrer, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 23 de gener de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 1/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 26/01/2017.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 16 de febrer de 2017:
2. Execució de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014.

3. Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal.

4. Nomenar "Plaça de les Dones Treballadores" a l'espai recentment urbanitzat entre l'avinguda Jaume Campmajor i la sala polivalent de la Tèxtil Rase, en homenatge a la lluita feminista pels drets laborals i socials, i en record del treball durant el segle xx a l'antiga fàbrica.

5. Moció per a la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya "Recuperem el cim!", que presenta el grup municipal de la CUP, amb l'adhesió del grup municipal d'ERC (moció dictaminada a la Comissió Informativa del dia 19/01/2017)

Propostes NO dictaminades a la comissió informativa del dia 16 de febrer de 2017:
6. Verificació per part del Ple municipal al text refós de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al sector PMU 26, "Can Boixadera".

II.PART DE CONTROL:

7. Donar compte de l'informe de la tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la llei 16/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat (4r. trimestre 2016)

8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la nº 1 a la 5/2017.

9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del 18/2017 al 107/2017

10. Informacions diverses.

11. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: