|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 20 de febrer de 2018

Aquest dijous 22 de febrer, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 22 de febrer de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 1/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 25/01/2018

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 15/02/2018:
2. Autorització de compatibilitat del Sr. APA
3. Autorització de compatibilitat de la Sra. MIS
4. Aprovació inicial del "Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM)" de Cardedeu.
5. Aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals. Fase 1 i fase 2.
6. Bonificació 95% obres Fundació Lluisa Oller.
7. Acord inicial de la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de l'empresa IGE BCN S.L.
8. Moció per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les escoles bressol, que presenta el grup municipal de PSC, amb l'adhesió del grup municipal del PDecCAT (CIU).
9. Moció sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals, que presenta els grup municipal d'ERC, amb l'adhesió del grup municipal del PDecCAT (CIU).

II.PART DE CONTROL:

10. Donar compte decrets de l'Alcaldia del núm. 2018/55 al 2018/120 al Ple 22/02/2018.
11. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local

12. Informacions diverses
13. Precs i preguntes

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: